Future proof door efficiëntie

Online

Het voortijdig aanpassen van de primaire besturingssystemen in de procesindustrie is onbespreekbaar door het grote economische belang. Aan de andere kant ziet men dat extra procesdata noodzakelijk is voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Hoe kunnen we deze data met name in Brownfields ontsluiten? Wat gaan we met deze data doen en hoe interpreteren we deze? En […]

Recurring

Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen – Warmte & Koude

Online

In deze webinarreeks willen we inzicht verschaffen in manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen, in kaart brengen welke de kansen en uitdagingen er zijn rond het verduurzamen utiliteit- en bedrijfsgebouwen, de innovatiebehoeftes op dat vlak verkennen en zoekers samenbrengen met aanbiedende partijen. Tegen welke issues loopt men aan, hoe kunnen we leren van elkaars aanpak? In […]