Het STEMmingscafé – leren, werken & innoveren in technisch onderwijs integreren?

Online

Hoe staat het eigenlijk met de aansluiting van het onderwijs bij het werkveld. Want technische ontwikkelingen gaan zo hard dat ze bijna niet bij te houden zijn. En, wat doen scholen daaraan en wat is de bijdrage van het bedrijfsleven daarbij? Is het zonder meer wel mogelijk om leren, werken en innoveren te integreren binnen […]

Gratis