Het STEMmingscafé – is ‘agile’ ontwikkelen toepasbaar in technische B2B?

Online

Servitiseren, het proces waarbij bedrijven fysieke producten en diensten integreren, is een veelbelovend maar complex proces. De transformatie kan jaren duren en wordt vaak beschreven als een proces dat bestaat uit vier macrofases die elkaar opvolgen. De realiteit is echter vaak weerbarstiger. Daardoor worden bedrijven geconfronteerd met veel onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Tijdens dit STEMmingscafé gaan […]

Gratis