Effect van droogte

Effect van droogte op dijken en funderingen en uitkomsten Beleidstafel Droogte De zomer van 2018 was buitengewoon droog, zo droog dat grondwaterstanden ver wegzakten en niet meer volledig herstelden tijdens […]