Industriële bijeenkomst Chemiedag

Op maandag 20 april kwamen alle op chemie gerichte Centres of Expertise (CoE, bedoeld voor hbo), Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV, voor mbo) en bedrijven bij elkaar. Zij deden dit vanwege de tweede nationale Chemische CIV CoE Dag op de Chemelot Campus in Geleen. Aldaar bespraken zij de aanbevelingen én knelpunten van de samenwerking met het bedrijfsleven.

Het thema was ‘CIV’s & CoE’s + bedrijfsleven: samen sterk’. Bedrijven konden tijdens deze bijeenkomst aansluiting vinden bij de initiatieven van deze centra en kwamen alles te weten over de (on)mogelijkheden van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) in hun regio.

Uit de Chemiedag bijeenkomst kwamen meerdere aanbevelingen naar voren. Zo moet er een strategie worden bepaald voor de toekomst van de centra (waar staan we nu, wat missen we nog en wat hebben de centra voor de toekomst nodig?). Ook moet er een goede manier komen voor de centra om te netwerken en best practices met elkaar te delen, zodat zij van elkaar kunnen leren.

Ook knelpunten kwamen aan de orde. Ten eerste is er de vraag hoe centra zich na opstartfase (en het opraken van hun startsubsidie) moeten bedruipen. Ten tweede is het vaak nog onduidelijk hoe de centra en bedrijven het beste kunnen samenwerken om onderzoeksopdrachten uit te voeren. De Topsector Chemie en het Platform Bèta Techniek zullen deze punten de komende maanden verder bespreken.

Lees meer

Bron: www.vnci.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks een email met daarin de meest interessante industriele vakbeurzen, congressen, seminars en webinars die in de daaropvolgende 2 weken plaats vinden (voorbeeld).

Gelukt! Ter verificatie is zojuist een email naar jou verzonden. Controleer je 'Postvak in' of SPAM map om je aanmelding te bevestigen!