Aanbod hbo bètatechniek-opleidingen overzichtelijker

Gerichte hbo bètatechniek-opleidingen

De knop is om. Het aantal hbo bètatechniek-opleidingen is van 65 opleidingen teruggebracht tot 36. Het is één van de maatregelen die hogescholen nemen om de techniek studies aantrekkelijker te maken voor studenten en hogescholen in staat te stellen sneller in te kunnen spelen op de dynamiek in het (regionale) bedrijfsleven.

De hogescholen zijn naar aanleiding van het advies van de Verkenningscommissie Van Pernis de afgelopen vier jaar bezig geweest met een grote operatie om de herkenbaarheid van het opleidingenaanbod te vergroten door het aantal bacheloropleidingen te verminderen.

Verbreding techniekopleidingen

De opleidingen binnen de sector bètatechniek zijn nu onderverdeeld in zes domeinen: Applied Science, Built Environment, Engineering, ICT en de nieuwe domeinen Maritime Operations en Creative Technologies. Het aantal opleidingen is teruggebracht naar 36. Doordat de hogescholen brede opleidingen ontwikkelen en deze samen met het (regionale) bedrijfsleven vormgeven, kunnen de hogescholen beter inspelen op wat de omgeving van hen vraagt.

Deltaplan Bèta Techniek

De maatregel om het aantal techniekopleidingen te verminderen, past in een scala aan ingezette veranderingen in het hbo techniekonderwijs. Dit begon toen het kabinet in 2003 het Deltaplan Bèta Techniek lanceerde. Hierin formuleerde het kabinet haar ambities om tot meer afgestudeerden in de bèta-technische opleidingen in het hoger onderwijs te komen omdat Nederland meer hbo-afgestudeerden met een techniekprofiel nodig had (en nog steeds heeft).

Overzichtelijker aanbod, eenduidige titulatuur

“Binnen de sector techniek hebben de hogescholen de afgelopen jaren hard gewerkt”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “Het complete aanbod aan bètatechniek-opleidingen is doorgelicht en hogescholen hebben met elkaar afgesproken hoe zij hun aanbod overzichtelijker kunnen maken, passend bij de profilering van de eigen hogeschool.” Zo zijn alle opleidingen rond gezondheid en techniek, zoals Biometrie en Gezondheidszorgtechnologie, ondergebracht in een nieuwe bredere opleiding Mens en Techniek. Daarnaast zijn veel verschillende informatica-opleidingen opgegaan in de brede bachelor HBO-ICT. Ook zullen vanaf vandaag alle bètatechniekopleidingen dezelfde titulatuur hanteren, namelijk Bachelor of Science, wat bijdraagt aan een grotere herkenbaarheid van de sector.

Doel: Meer en beter geëquipeerde professionals

“Ik wil benadrukken dat de huidige conversieoperatie niet als eindpunt moet worden gezien, maar als een mijlpaal in een proces waarbij we met elkaar toewerken naar een hoger doel”, aldus Thom de Graaf. “Dat hogere doel is kort samengevat: meer en beter geëquipeerde professionals aan de markt afleveren. Ook moet het aantrekkelijk zijn om in de techniek te (blijven) werken en zou het gemakkelijk moeten zijn om op- en bij te scholen voor diegenen die dat willen.” Om dat te bereiken werken hbo-techniekdirecteuren met elkaar en met bedrijfsleven en overheid samen om een roadmap te ontwikkelen, waarbij aandacht is voor de kennis en kunde van de ingenieur van de toekomst, de afstemming met het werkveld en het inrichten van leven lang leren binnen de techniek.

Bron: vereniginghogescholen.nl

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden