Privacystatement en cookieverklaring

U bent via één van de websites van Advercom BV doorgelinkt naar deze pagina omdat u meer wil weten over ons privacybeleid en nut van cookies. Hier leest hier onze privacy-statement en u leest hier wat cookies zijn en wat het gebruik van cookies betekent voor onze websites. Deze privacystatement en cookieverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Advercom BV.

Advercom BV

Advercom BV is een bedrijf die sales-/marketing diensten aanbiedt. Daarnaast biedt Advercom diverse online-diensten aan via verschillende kanalen:

 • Industrievandaag.nl – dit is een online nieuwsberichtenplatform in de industrie.
 • Industriekalender.nl is een online agenda voor evenementen in de industrie.
 • Bouwkalender.nl is een online agenda voor evenementen in de sector bouw.

Bij Advercom verwerken we persoonsgegevens van onze relaties en dat doen we zo zorgvuldig mogelijk.

Recht op privacy

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hechten wij waarde aan uw privacy en streven wij ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen. Hieronder zullen we uitleg verstrekken over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit privacy-statement belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om dit privacy-statement zorgvuldig door te lezen.

Persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze producten en diensten. Wij verzamelen de persoonsgegevens van onze klanten en relaties, bezoekers van onze websites, ontvangers van onze nieuwsbrieven en personen die worden genoemd op onze websites.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail of telefonisch. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Bij aanmelding voor een nieuwsbrief of wanneer u gegevens achterlaat of ons een bericht stuurt al dan niet via een van onze websites;
 • Door openbare bronnen/openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek of door onderzoek van derde partijen;
 • Door bronnen afkomstig van partijen die ons inhuren of waarmee wij samenwerken;
 • Door middel van bezoeken aan onze websites, via het gebruik van bijvoorbeeld cookies.

Vastleggen van gegevens

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden op basis van de volgende grondslagen door ons vastgelegd en bewaard:

 1. Toestemming
 2. Overeenkomst
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Wettelijke verplichting

1. Toestemming
Toestemming kan worden gegeven door een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting. De toestemming moet uitdrukkelijk zijn.

2. Overeenkomst
Verzameling van persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij de betrokkene (de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn) partij is. Van belang is dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd zonder de persoonsgegevens.

3. Gerechtvaardigd belang
Het gerechtvaardigd belang is eigenlijk vooral een belangenafweging. Dit belang kan bijvoorbeeld gebruikt worden om direct marketing mogelijk te maken. Hiertegen mag altijd bezwaar worden gemaakt. De verwerking hiervan zal dan direct beëindigd worden.

4. Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet Advercom BV uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op ons rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving.

Persoonsgegevens

Uw identificatie en contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht etc.

Doelen en grondslagen

 1. Klanten administratie
 2. Leveranciersadministratie
 3. Voor leveringen van bijvoorbeeld print media
 4. Een account voor op een van onze websites
 5. Administratie en behandeling van verzoeken (bijvoorbeeld klachten)
 6. Debiteuren- en crediteurenadministratie
 7. Voor marketingdoeleinden

Surfgedrag op de website

Wij kunnen ook identificatie- en contactgegevens raadplegen van externe databanken om zo volledig en accurate informatie van u te verkrijgen.

Voor de verbetering van de website en om u beter van dienst te zijn

Voor het selecteren van onze contractpartijen en om klanten op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen.

In bepaalde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens met derde partijen delen, zoals sponsoren van evenementen waaraan u deelneemt. Op deze manier kunnen wij u een aanbieding doen die in de lijn ligt met uw interesses. U heeft op ieder moment het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met info@advercom.nl.

Bescherming persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen hacking, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking etc. Dit doen wij door het treffen van de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen op het gebied van beveiliging.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie, verwijdering, afscherming, overdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u gebruik maken van deze rechten, neem dan gerust contact op met onze organisatie: info@advercom.nl.
Bent u van mening dat Advercom BV in het algemeen niet correct handelt bij de verwerking van uw persoonsgegevens? Geef dit dan door via het mailadres info@advercom.nl. Wij zullen dit direct oppakken en met u contact opnemen.
Levert uw reactie niet het gewenste resultaat op? Dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Waarom cookies?

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen interesses.
Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een op een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

Analytische cookies
Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij de volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • Het aantal unieke bezoekers;
 • Hoe vaak bezoekers de site bezoeken;
 • Welke pagina’s bezoekers bekijken;
 • Hoe lang bezoekers bepaalde pagina’s bekijken;
 • Bij welke pagina bezoekers de site verlaten.

Het kan ook voor komen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij niet altijd op de hoogte zijn. Komt u op onze websites onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@advercom.nl.

Google Analytics
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om inzicht in de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door ons nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

De door deze website verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon. Ook het IP-adres wordt geanonimiseerd.

Uw IP-adres wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Social media buttons
Op onze websites hebben wij buttons geplaatst voor het delen van informatie op onze websites. Deze buttons sturen u direct door naar een Bouwen met Staal- startpagina (op Facebook), -profielpagina (Twitter) of algemene aanmeldpagina (LinkedIn).
Op deze pagina’s dient u vervolgens eerst in te loggen met uw password en username voor volledige toegang en gebruik van de faciliteiten (bijvoorbeeld tweeten of replyen) van het sociale medium.
De social-mediabedrijven werken met tracking cookies om, zodra u bent ingelogd, bezoekgegevens te registreren. Over het privacybeleid van deze bedrijven vindt u hieronder meer info.

SLOTOPMERKING

Wij zullen deze verklaring voorzover noodzakelijk geregeld aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of wanneer de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@advercom.nl.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden