Bijeenkomst elektrificering chemische industrie

Elektrificering in de chemische industrie

Hoe maak je direct en indirect gebruik van duurzame elektriciteit in de chemie? Het programma voor elektrificering van de chemische industrie pakt deze en andere vragen op. Parallel startte TNO funderend onderzoek op het gebied van elektrokatalyse, wat zal bijdragen aan het programma. In mei organiseren ECN en TNO een bijeenkomst over elektrificering.

In 2014 startten ECN en TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de topsector Chemie met een programma voor elektrificering van de chemische industrie, met als doelstelling om energiekosten te verlagen en nieuwe hoogwaardige producten te maken. Een van de lijnen is elektrosynthese: het direct omzetten van elektriciteit in chemicaliën met bestaande technologieën zoals elektrochemie, membraantechnologie en scheidingstechnologie. De chloorindustrie gebruikt het al, maar om diverse redenen worden de kansen nog niet benut voor andere toepassingen: er zijn weinig showcases, men is onvoldoende bekend met de voordelen van elektrochemie, er zijn niet genoeg toeleveranciers in de apparatenbouw en tot voor kort werd het onderwerp ‘electrochemical engineering’ slechts summier behandeld in het curriculum van onderwijsinstellingen. Maar ook aan funderende kennis en technologie ontbreekt nog het een en ander.

Betere businesscase

“Lukt het om de katalysatoren efficiënter en selectiever te maken, dan dalen de kosten en verbetert de businesscase”, vertelt Martijn de Graaff van TNO. “Daarom zijn we, op basis van de resultaten van afgelopen jaar en parallel aan het programma met ECN, een Enabling Research Programme (ERP) gestart rond elektrokatalyse. Samen met universiteiten zoals Leiden, Utrecht en Aken willen we ons met name richten op selectieve oxidaties, halogeneringen en C1-chemie. Bij selectieve oxidatie kun je denken aan de productie van FDCA uit HMF, een biobased toepassing. Halogenering betreft het koppelen of produceren van chloor, fluor of broom. Dat leidt tot minder afval en dus meer duurzaamheid. C1-chemie gaat over de omzetting van CO2 in chemicaliën, ofwel het rechtstreeks omzetten van broeikasgas in nuttige producten, wat weer leidt tot een vermindering van de CO2-footprint.”

Een stap verder

Het programma voor elektrificering van de chemische industrie heeft een Technology Readiness Level 5-7. Dat wil zeggen dat de industrie al over twee jaar een pilot demonstrator tegemoet kan zien. Het ERP rond elektrokatalyse heeft een Technology Readiness Level 3-5, wat betekent dat er meer funderend onderzoek wordt gedaan. De Graaff: “Met het ERP brengen we ideeën uit de wetenschappelijke wereld een stap verder. Op het moment dat we vanuit het elektrificatieprogramma de eerste showcase hebben gegenereerd, staan de kennis en technologie voor de volgende fase al klaar. We hebben gezien dat dit een belangrijk onderwerp is voor de toekomst; dat daar heel veel kansen in zitten. Daarom investeren we een half miljoen euro per jaar extra, bovenop de financiering voor het elektrificatieprogramma die we al van EZ hebben gekregen en waar bedrijven bij aanhaken.”

Deelnemen

Op 28 mei organiseren ECN en TNO een bijeenkomst om met de industrie van gedachten te wisselen over de roadmap van het programma voor elektrificering van de chemische industrie. “Ik nodig chemische bedrijven, toeleveranciers en kennisorganisaties die willen aanhaken van harte uit om aanwezig te zijn”, zegt De Graaff. “Partijen die met kennis en ervaring of op financieel gebied deelnemen, kunnen cases inbrengen, hebben toegang tot de inhoudelijke resultaten en profiteren als eerste van de ontwikkelingen. Bovendien stappen ze niet alleen in op de samenwerking tussen ECN en TNO, maar kunnen ze ook invloed uitoefenen op het parallelle onderzoek bij de universitaire partners.”

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden