Chemiedag voor de Centra

Industriële bijeenkomst Chemiedag

Op maandag 20 april kwamen alle op chemie gerichte Centres of Expertise (CoE, bedoeld voor hbo), Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV, voor mbo) en bedrijven bij elkaar. Zij deden dit vanwege de tweede nationale Chemische CIV CoE Dag op de Chemelot Campus in Geleen. Aldaar bespraken zij de aanbevelingen én knelpunten van de samenwerking met het bedrijfsleven.

Het thema was ‘CIV’s & CoE’s + bedrijfsleven: samen sterk’. Bedrijven konden tijdens deze bijeenkomst aansluiting vinden bij de initiatieven van deze centra en kwamen alles te weten over de (on)mogelijkheden van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) in hun regio.

Uit de Chemiedag bijeenkomst kwamen meerdere aanbevelingen naar voren. Zo moet er een strategie worden bepaald voor de toekomst van de centra (waar staan we nu, wat missen we nog en wat hebben de centra voor de toekomst nodig?). Ook moet er een goede manier komen voor de centra om te netwerken en best practices met elkaar te delen, zodat zij van elkaar kunnen leren.

Ook knelpunten kwamen aan de orde. Ten eerste is er de vraag hoe centra zich na opstartfase (en het opraken van hun startsubsidie) moeten bedruipen. Ten tweede is het vaak nog onduidelijk hoe de centra en bedrijven het beste kunnen samenwerken om onderzoeksopdrachten uit te voeren. De Topsector Chemie en het Platform Bèta Techniek zullen deze punten de komende maanden verder bespreken.

Lees meer

Bron: www.vnci.nl

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden