Dag van de industrie: Industrie van groot belang voor verdienkracht Nederland

Dag van de industrie 2016

Er moet de komende jaren vol worden ingezet op investeringen in research & development (R&D), omdat dit cruciaal is voor de Nederlandse industrie. Deze oproep deden verschillende brancheorganisaties waaronder Koninklijke Metaalunie, MKB-Nederland en VNO-NCW aan politici bij de overhandiging van het rapport ‘Nederland Maakt!’ aan grootste politieke partijen en EZ-minister Kamp tijdens de Dag van de industrie 2016. De industrie is namelijk van groot belang voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie.

Over de kernboodschap van het rapport op De dag van de industrie kan geen misverstand bestaan: de industrie is de aanjager van onze economie. De Nederlandse (maak)industrie scoort in internationaal perspectief uitstekend. Op diverse fronten speelt Nederland zelfs mee met de besten van de wereld. Het zijn vaak nichemarkten waar Nederlandse bedrijven door een combinatie van innovatie en creativiteit het verschil maken.

Ondernemers uit het MKB-metaal gaan tijdens de Dag van de industrie direct in discussie met verschillende Tweede Kamerleden over onderwerpen als robotisering, energie-efficiency, level playing field, innovatie en circulair. De discussies vinden plaats in het internationaal perscentrum Nieuwspoort grenzend aan het politieke hart van Nederland, het Binnenhof. De ‘Dag van de Industrie’, is georganiseerd door VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de aangesloten industriële brancheorganisaties waaronder Koninklijke Metaalunie.

Aan de basis van de sterke positie van de industrie staat het grote aandeel van de industrie in investeringen in nieuwe technologieën en innovatie. Van die investeringen komt 60 procent voor rekening van de industrie. Dit jaagt de productiviteit aan; bijna 70 procent van de productiviteitsgroei is toe te schrijven aan de industrie. Deze productiviteit is een belangrijke pijler onder onze economische groei. Ook leiden de technologie en innovatieve producten van de industrie tot oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken (klimaat, energie, gezondheid, voeding en dergelijke). De industrie is per definitie export-georiënteerd. Dat levert onze economie veel op. Direct, door de export van industriële producten. Maar ook indirect: de industrie biedt door haar relatief grote exportintensiteit en internationaal ondernemen ook een belangrijke toegang tot internationale markten voor bedrijven uit andere sectoren.

De Nederlandse industrie scoort internationaal zeer goed, maar de concurrentiekracht van de Nederlandse sectoren staat tegelijkertijd doorlopend onder druk. Wil Nederland zijn goede posities behouden (achtste op wereldranglijst industrielanden, tweede voedselexporteur ter wereld, derde chemieland Europa en ook wereldmarktleider in onder meer chipmachines en medische apparatuur). Achterover leunen is geen optie vinden de organisaties. De positie van de industrie moet worden versterkt. Daarvoor zijn volgens de brancheorganisaties onder meer deze vier stappen nodig: meer investeringen in onderzoek en innovatie, met name in toegepast onderzoek; een gelijk speelveld voor de energie-intensieve industrie; meer armslag voor het topsectorbeleid; een voortvarende uitvoering van de ‘Smart Industry agenda’ van groot belang, wat om een stevige publieke financiering vraagt.

Industrie is overal, behalve in statistieken

Dat de industrie en R&D-activiteiten onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, blijkt ook uit ‘Nederland Maakt!’: bijna een kwart van het BBP en bijna 50 procent van de export wordt door de industrie bepaald. Dat staat in contrast met het heersende beeld over het afkalvende aandeel van industrie in de economie. De verklaring hiervoor is dat traditionele industriële bedrijven steeds meer in de dienstensector actief zijn, waardoor deze niet direct terug te zien zijn in de statistieken. De industrie heeft echter een knooppuntfunctie in de Nederlandse economie, aldus de ondernemersorganisaties.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden