De eerste 1000 vragen aan de wetenschap!

Wetenschap is hot

Wat is de invloed van slaapgedrag op jongvolwassenen?” Dat is de 1000e vraag die in de afgelopen dagen aan de wetenschap is gesteld en die wellicht een plek krijgt in de Nationale Wetenschapsagenda.

De vraag gaat over psychische schade die mogelijk ontstaat door ongezond slaapgedrag bij jonge mensen tussen 15-22 jaar. Het is, volgens de vragensteller, opvallend hoeveel mensen uit deze leeftijdscategorie met psychische problemen te maken krijgen. Tot 1 mei kan iedereen in Nederland via www.wetenschapsagenda.nl vragen aan de wetenschap indienen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap, het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. De vragenstellers tot nu toe zijn met name individuen; van veel grotere partijen en samenwerkingsverbanden verwachten wij dat zij op dit moment vragen in voorbereiding hebben die zij later deze maand zullen indienen.

Kenniscoalitie van wetenschappers

Na de sluitingsdatum van 1 mei maken vijf jury’s, ingesteld door de Kenniscoalitie en voorgezeten door wetenschappers, een eerste selectie van ingediende vragen. Op basis van de eerste 1000 vragen lijken de jury’s op het terrein van de natuurwetenschappen en de levenswetenschappen de zwaarste workload te gaan krijgen.

 Breed maatschappelijk, uitgesproken economisch of algemeen wetenschappelijk

De geselecteerde vragen krijgen een indeling in drie trajecten: breed maatschappelijk, uitgesproken economisch of algemeen wetenschappelijk. De eerste 1000 vragen zijn door de vragenstellers grotendeels toebedeeld aan het breed maatschappelijke en algemeen wetenschappelijke traject; tot nu toe beschouwen weinig vragenstellers hun vraag als uitgesproken economisch. Kernwoorden die veel voorkomen in de gestelde vragen: energie, gezondheid, duurzaam, hersenen, aarde, zwaartekracht, economie, heelal.

Conferenties

Voor elk traject vindt in juni een conferentie plaats waar de vragen worden bediscussieerd. De resultaten van deze conferenties vormen samen de basis voor de Nationale Wetenschapsagenda. De conferenties vormen tevens het startpunt van een dialoog over de vragen, die doorloopt tot in het Weekend van de Wetenschap op 3 en 4 oktober. De Kenniscoalitie maakt uiteindelijk een definitieve selectie van vragen en groepeert deze binnen een klein aantal thema’s. Eind november 2015 vindt de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda plaats.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden