Drie conferenties voor een Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda

Op 16, 17 en 18 juni a.s. vinden in de Fokker Terminal in Den Haag drie conferenties plaats, als onderdeel van de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda. Tijdens de conferenties bespreken de aanwezigen gezamenlijk welke vragen aan de wetenschap met name relevant zijn voor de wetenschap zelf, voor het bedrijfsleven en voor de maatschappij. Vertrekpunt: de meer dan 10.000 vragen aan de wetenschap die in april zijn ingezameld en in mei door wetenschappelijke jury’s zijn gebundeld en beoordeeld. Met deze conferenties zetten de partners van de kenniscoalitie een volgende belangrijke stap in de richting van de Nationale Wetenschapsagenda.

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s en onderzoeksvragen waar de wetenschap in Nederland zich de komende jaren op gaat richten. Een groot aantal vragen aan de wetenschap ligt aan de basis van die thema’s. Tot 1 mei 2015 kon iedereen in Nederland zijn of haar vragen aan de wetenschap stellen via wetenschapsagenda.nl. Wetenschappelijke jury’s bundelen en beoordelen de meer dan 10.000 ingediende vragen, die de basis voor de agenda gaan vormen.

In juni zetten we de volgende stap in de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda. Tijdens drie conferenties bepalen de deelnemers gezamenlijk welke vragen het meest relevant zijn voor de wetenschap zelf (Science for Science), voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (Science for Society: ‘Wetenschap & Maatschappij in gesprek’) en voor het benutten van economische kansen (Science for Competitiveness). De aanwezigen gaan met elkaar de voorliggende vragen aan de wetenschap verder uitwerken en ordenen, en maken een start met het identificeren van overkoepelende thema’s.

16 juni: Science for Science

Tijdens de Science for Science-conferentie ligt de focus op de wetenschappelijke relevantie van ingediende vragen aan de wetenschap. Gaat het om uitdagende of opkomende onderzoeksvelden? Kunnen de vragen leiden tot grensverleggende wetenschap? Zijn doorbraken te verwachten?

Meer informatie en aanmelden

Science for Science wordt georganiseerd door KNAW, NFU, NWO, Vereniging Hogescholen en VSNU.

17 juni: Science for Competitiveness

Bij de Science for Competitiveness-conferentie is vooral aandacht voor de economische relevantie van vragen. Draagt het beantwoorden van de vragen bij aan het concurrerend vermogen van Nederland? Kunnen nieuwe economische kansen ontstaan?

Meer informatie en aanmelden

Science for Competitiveness wordt georganiseerd door VNO-NCW, MKB-Nederland, Vereniging Hogescholen en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).

18 juni: Wetenschap en Maatschappij in gesprek (Science for Society)

De conferentie ‘Wetenschap en Maatschappij in gesprek’ (Science for Society) richt zich op de maatschappelijke relevantie van de vragen. Raken de vragen aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen? De vragen die zijn ingediend op de site onder de noemer ‘breed maatschappelijk’ worden op deze conferentie onder de loep genomen en besproken met een brede variatie aan partijen.

Meer informatie en aanmelden

Science for Society wordt georganiseerd door het Rathenau Instituut.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden