Ecomobiel 2015: Slimme mobiliteit vraagt om integrale aanpak

Vakbeurs Ecomobiel 2015

Het bereiken van de doelen zoals die in het SER Energieakkoord zijn gesteld vraagt om een integrale aanpak. Dit geldt voor de landelijke en wereldwijde aanpak, maar ook op bedrijfsniveau. Ecomobiel 2015 – de vakbeurs voor innovatieve zakelijke mobiliteit – vindt dit jaar dan ook tegelijkertijd plaats met Vakbeurs Energie. Op deze wijze kunnen bezoekers straks in één klap hun hele energiehuishouding onder de loep nemen. Waar Ecomobiel bijvoorbeeld antwoord geeft op vragen rond het duurzaam (her)inrichten van de mobiliteit binnen organisaties, focust Vakbeurs Energie op oplossingen rond duurzame energieopwekking en energiebesparing. Ecomobiel vindt plaats op 6 en 7 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch, Vakbeurs Energie op 6, 7 en 8 oktober.

De Brabanthallen is straks drie dagen lang hét zakelijke ontmoetingspunt waar alle aspecten van slimmer en duurzamer inrichten van de bedrijfsvoering voorbij komen. Uiteraard zijn er veel productinnovaties te zien, maar als het gaat over duurzame bedrijfsvoering en de energietransitie, dan komt daar veel meer bij kijken dan louter nieuwe producten op zich. Hoe breng je zaken het beste in de praktijk, hoe zit het met de wet- en regelgeving, hoe kunnen we slim samenwerken; het zijn slechts een paar van de topics die straks op Ecomobiel en Vakbeurs Energie aan de orde komen.

Randprogramma

Naast het aanbod van ruim 300 deelnemers, hebben beide vakbeurzen een randprogramma dat in totaal uit meer dan 120 lezingen, seminars, workshops en debatten bestaat. Naast kennisuitwisseling is het programma ook bedoeld om te netwerken en inspiratie op te doen. Speciaal voor bezoekers van Ecomobiel is er o.a. de themamiddag Smart grids en Elektrisch Vervoer, georganiseerd door SmartGridsNL. Een aantal van de onderwerpen die hier aan de orde komen: de elektrische auto als accu voor het net, duurzame snellaadstations langs de A2, de impact van Elektrisch Vervoer, hernieuwbare energiebronnen en warmtepompen op het net en de waarde van flexibiliteit in de energieketen.

Automotive nieuws

BMW presenteert tijdens Ecomobiel samen met dochteronderneming Alphabet AlphaCity: een totaalconcept voor het delen van (zakelijke) auto’s, in dit geval de 100% elektrische BMW i3. Hiermee sluit BMW aan bij de trend dat gebruik het steeds vaker wint van bezit. De nadruk ligt bij AlphaCity in eerste instantie op zakelijk gebruik, maar nodigt juist ook uit tot privégebruik. Waarom zouden werknemers een bedrijfsauto in het weekend bijvoorbeeld ook niet privé kunnen gebruiken? Deelnemer Pon is met Fleetwise aanwezig. Fleetwise geeft zakelijke rijders advies en duidelijkheid over de mogelijkheden die er zijn wat betreft duurzaamheid, fiscaliteit en innovatie. Op de stand van Fleetwise is o.a. de nieuwe Volkswagen XL1 te zien. Niet alleen heeft de XL1 een futuristisch design, deze plug-in hybride rijdt ook nog eens zeer zuinig. Met een verbruik van 1 op 111 zou dit de allerzuinigste auto ter wereld zijn. De VW groep heeft nu in alle aandrijftechnieken een beschikbare propositie; clean diesel, groen gas, plug-in, hybride en volledig elektrisch.

Kennisplatform NKL

Kennisplatform NKL is het centrale aanspreekpunt voor innovatie rond publieke laadinfrastructuur. Het doel is om met gezamenlijke projecten de kosten voor publieke laadinfrastructuur te verlagen, wat een verdere opmars van elektrisch rijden mogelijk maakt. Tijdens Ecomobiel is NKL aanwezig met een Kennisloket, waar betrokken partijen – denk hierbij aan de overheid, netbeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen – met elkaar in gesprek gaan en ideeën en kennis kunnen delen. Ook presenteert het NKL op woensdag 7 oktober de eerste resultaten met betrekking tot Kennisdeling en Regulering en Processen. NKL is vanaf 2014 actief bezig met het uitrollen van projecten. Wat levert kennisdeling in de praktijk tot nu toe op? En welke projecten dragen daadwerkelijk bij aan de doelstelling van kostenreductie?

Test & Drive

Vanaf Ecomobiel is het mogelijk om een testrit op de openbare weg te maken met een twintigtal duurzame automodellen. Zo kunnen bezoekers zelf ervaren hoe het is om bijvoorbeeld (semi-)elektrisch of op groen gas (CNG) te rijden. Het Test & Drive Parcours is een populair onderdeel van de beurs; in 2014 werden ruim 1.000 autoritten gemaakt. Op de beursvloer is een tweede Test & Drive Parcours uitgezet, waar Light Electric Vehicles als elektrische een-, twee- en driewielers getest kunnen worden.

Slim laden, de Brabantse aanpak

De provincie Noord-Brabant is op Ecomobiel aanwezig met de Brabant Lounge; bezoekers kunnen deze lounge gebruiken om met hun netwerk samen te komen en innovatieve projecten te starten. Binnen de provincie is duurzame mobiliteit een belangrijk speerpunt; het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken in dat verband nauw samen. Eén van de voorbeelden is het proefproject Slim laden, de Brabantse aanpak waar de provincie en netwerkbedrijf Enexis recent innovatieve, betaalbare en slimme laadpalen ontwikkelden samen met gemeenten, kennisinstellingen en marktpartijen. In 2014 en 2015 werden zo’n 600 van deze nieuwe laadpalen in Brabant geplaatst. Naast een verbeterde openbare laadpaal werden in het proefproject de huidige werkprocessen versneld. Inmiddels is de weg vrij om in de eindfase van het proefproject alle aandacht te richten op het vinden en implementeren van innovatieve laad- en parkeerdiensten zoals de keuze voor de energieleverancier (Free Choice Supplier) aan de laadpaal.

Ga naar het event

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden