FME: goede stap minister Bussemaker vernieuwing mbo

Minister Bussemaker op de goede weg

“Het is goed nieuws dat minister Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend heeft gemaakt dat ze ervoor gaat zorgen dat het middelbaar beroepsonderwijs sneller kan inspelen op trends en de veranderende arbeidsmarkt. Terecht schrijft de bewindsvrouw dat ontwikkelingen op het gebied van ICT, robotisering en globalisering nieuwe eisen aan werknemers en dus ook aan opleidingen stellen. Smart Industry, de digitalisering van de industrie, gaat razendsnel. We moeten alles op alles zetten om onderwijs zo in te richten dat de vakman van de toekomst mee kan in deze ontwikkeling. Het is daarom verstandig dat de minister nu actie onderneemt. Maar het is nog niet genoeg”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming.

In haar Kamerbrief geeft de minister aan dat jongeren goed voorbereid moeten worden op de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt.  Dezentjé: “Het is terecht dat de minister oog heeft voor de veranderende arbeidsmarkt voor jongeren. Maar in dit beleidsvoornemen wordt de werkende vakman vergeten. Door toenemende en steeds snellere digitalisering en automatisering is het noodzakelijk dat werkende vakmensen voortdurend bijgeschoold kunnen worden. Daarin ligt een verantwoordelijkheid bij de werknemer zelf, bij de werkgever, maar zeker ook bij het onderwijs. De deuren van het mbo moeten langer open en onderwijs moet niet alleen klassikaal gericht worden. Het onderwijs moet zich meer richten op de leerwensen van het individu. Nu kan er pas les gegeven worden als er een klas met 25 mensen klaar zit. Dat moet echt anders. Het is verstandig als de minister dat ook meeneemt in haar plannen voor vernieuwing van het mbo.”

Het belangrijkste doel van het plan is dat het mbo meer responsief moet worden. De minister stelt dat mbo-scholen, samen met het bedrijfsleven, snel moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.  Dezentjé: “Ik stel voor dat we zorgen dat het mbo meer kan zijn dan responsief. Mbo’s moeten niet responderen, maar anticiperen. Docenten moeten in staat gesteld worden om met bedrijven mee en liever nog vooruit te denken. Het instellen van lectoraten in het mbo is daarvoor een goede eerste stap. Maar slechts het begin.”

Eerder dit jaar spraken ondernemers uit de technologisch industrie tijdens een FME Industrietop met Bussemaker over het belang van goed onderwijs dat aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden