Fontys en ROC’s intensiveren samenwerking

Fontys Hogescholen en de ROC’s Summa College, Onderwijsgroep Tilburg, ROC Ter AA en Gilde Opleidingen gaan samenwerken in elkaars Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo) en Centers of Expertise en Kenniskringen (hbo). Hierdoor zal niet alleen de aansluiting tussen de onderwijsinstellingen verbeteren, ook zullen Fontys en de ROC’s gezamenlijke opleidingstrajecten ontwikkelen en uitvoeren zoals bijvoorbeeld de Associate degrees in Tilburg, Eindhoven, Helmond en Venlo. Dit staat in een convenant dat de onderwijspartners binnenkort ondertekenen.

Bestaande samenwerking

De samenwerking betreft in eerste instantie de domeinen Technologie en Zorg, maar verdere samenwerking in de andere domeinen wordt onderzocht. Na de zomervakantie zullen gezamenlijke werkgroepen concreet vorm en inhoud geven aan het convenant. Ook bedrijven worden nauw bij de strategische en inhoudelijke uitwerking betrokken. Dit convenant is een vervolg op al bestaande samenwerking tussen de onderwijspartners. In Eindhoven werken ze samen in de expertisecentra High Tech Systems & Materials en Gezondheidszorg & Technologie op de Fontys Campus Rachelsmolen en TU/e Science Park. In Tilburg, op de Fontys Campus Stappegoor, wordt samengewerkt in de Zorgacademie. Op de Fontys Campus in Venlo werken de partners intensief samen in de techniekketen; het Fontys Center Expertise Logistiek is nauw verbonden met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Logistiek van Gilde Opleidingen.

Wensen arbeidsmarkt

Bedrijven vragen steeds vaker om flexibele leertrajecten waarbij studenten niet alleen direct inzetbaar zijn, maar ook een bijdrage leveren aan innovatie. Hiervoor zijn naast beroepsvaardigheden, actuele kennis en inzicht nodig die aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Met dit convenant willen de onderwijspartners een krachtige en flexibele leeromgeving creëren waarbinnen studenten hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. De instellingen willen zo optimaal inspelen op de wensen van de arbeidsmarkt en invulling geven aan de gezamenlijke Human Capital Agenda van Midden- en Oost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden