Gebruikers proces automatisering NEWE bijeenkomst

Verslag event voor gebruikers proces automatisering NEWE

Een invloedrijke groep organisaties die de Europese gebruikers van industriële proces automatisering technologie vertegenwoordigen, ontmoetten elkaar onlangs en spraken over sleutelthema’s die moeten worden aangepakt om de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Voorzitters en bestuurders van Europese proces automatisering eindgebruikersverenigingen – NAMUR, EI, WIB en EXERA – ondersteund door EEMUA, de vereniging voor gebruikers van industriële apparatuur, hadden hun zesde jaarvergadering in Londen op 21 september 2017, samen met de 3de jaarlijkse stuurgroepvergadering van NEWE1.  Uitgebreide discussies benadrukten de noodzaak voor het komen tot een volgend niveau van samenwerking om de uitdagingen van toenemende complexiteit en externe bedreigingen te kunnen aanpakken en belangrijke programma’s op te zetten om gezamenlijk op deze problemen te kunnen reageren.

In totaliteit  vertegenwoordigen  en de NEWE groep en EEMUA samen meer dan 300 bedrijven die instrumentatie- en procescontrolesystemen gebruiken die essentieel zijn voor een  veilige, efficiënte en duurzame werking van complexe proces installaties en electriciteitscentrales die vitale materialen en energie voor de moderne wereld leveren.

Uitgebreide en open discussies behandelden veel belangrijke onderwerpen met de volgende hoogtepunten:

Cybersecurity van industriële systemen:  de organisaties zijn overeengekomen om verder te werken aan het realiseren van richtlijnen en operationele praktijken, met inbegrip van het vaststellen van parameters voor een gesimuleerde omgeving om de weerstand te testen tegen ‘hacking’ aanvallen tijdens operationeel gebruik; een vitaal onderdeel in de versterking van de verdediging van procesindustrieën tegen dergelijke bedreigingen.

Digitalisering en Industrie 4.0: het procesautomatiseringsveld is hier een belangrijke factor; de belangrijkste thema’s zijn:  flexibiliteit van de ‘supply chain’, geïntegreerde engineering gedurende de hele levenscyclus van de faciliteit, modulaire installaties, afstandsbediening, draadloze communicatie en korte  inbedrijfstelling tijd. Alle leden organisaties hebben uitdagingen op dit gebied, en internationale samenwerking is hier cruciaal. De beloningen om deze uitdagingen succesvol te kunnen aanpakken zijn enorm.

Smart Instruments: de groep stimuleert het verzamelen van faalgegevens voor deze relatief nieuwe klasse van apparatuur onder werkelijk operationele omstandigheden voor veld instrumenten in veiligheids toepassingen, waarbij de apparatuur onder typische service-, milieu- en onderhoudsregimes wordt gebruikt.  Zonder dergelijke gegevens zal er altijd twijfel bestaan ​​over de veronderstelde prestaties van systemen die deze instrumenten gebruiken. De Procesindustrie gaat een gemeenschappelijke database gebruiken om faalgegevens te verzamelen en statistische data-evaluatie uit te voeren voor instrument veiligheidsfuncties. Dit database project is open voor deelname door de hele industrie en niet beperkt tot leden van de gebruikers verenigingen.

Type testen: NEWE bevestigt samenwerking bij de beoordeling van belangrijke instrument prestaties onder echte fabrieks omstandigheden, in plaats van voor het gelimiteerde bereik van variabelen en toepassings regimes die zijn opgegeven in normen en fabrikantgegevens. In industrieën waar geen verrassingen mogen zijn, is het van vitaal belang dat de werkelijke prestaties voorspelbaar zijn. NEWE is van plan om wederzijdse normen te ontwikkelen om dit te bereiken.

Een gemeenschappelijk thema was de noodzaak om samen te werken als invloedrijke gebruikersorganisaties en ervoor te zorgen dat echte, in plaats van aangenomen prestaties van procesbeheersystemen onderzocht kunnen worden, en daarmee verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Er zijn al een aantal gemeenschappelijke werkgroepen opgericht, en een SWOT-analyse heeft duidelijke gebieden voor verbeteringen en kansen aangetoond in verdere samenwerking tussen de organisaties onderling en tussen  NEWE en de buitenwereld.

Kijkend naar de toekomst hebben de deelnemers een wens uitgesproken om vertegenwoordiging uit te breiden naar een breder scala aan geografische gebieden en industrieën. Er zijn mogelijkheden  voor de deelnemers om de kansen die “Industry 4.0” en Digitalisation bieden te benutten om industriële proces automatisering een duidelijk en uitdagend carrièrepad te geven om getalenteerde werknemers aan te trekken die de industrie nodig heeft om de uitdagingen van de toekomst tegemoet te  kunnen treden.

Nadere informatie:

links naar de NEWE verenigingen:
www.evaluation-international.com
www.exera.com
www.namur.net
www.wib.nl

Voor een link naar EEMUA:
www.eemua.org

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden