Geslaagde bijeenkomst High Tech

High Tech en technologische ontwikkelingen

Op woensdag 18 februari 2015 vond de gezamenlijke themabijeenkomst over nieuwe technologieën en nieuwe materialen plaats bij Astron in Dwingeloo. Tijdens deze bijeenkomst werden de deelnemers bijgepraat over de veelvoud van nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijkheden daarvan.

De maakindustrie staat aan de vooravond van de doorbraak van nieuwe technologische ontwikkelingen en van nieuwe materialen. In Smart Industry spelen robotisering, Big Data, 3D-printing, Systeem intelligentie een belangrijke rol. Wat betekent dit allemaal voor het noordelijke mkb-bedrijf en op welke wijze kunnen zij hierbij aanhaken?

De circa 100 deelnemers werden ontvangen en welkom geheten door Managing Director Marco de Vos van Astron, the Netherlands Institute for Radio Astronomy.

Ineke Dezentjé Hamming

Na een korte introductie van het programma door dagvoorzitter Barbara de Lange vertelt Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter FME en voorzitter van de Stuurgroep Smart Industry, over de relevantie van Smart Industry. Specifiek voor het Noorden geeft zij aan dat het een aantal troeven in handen heeft om volop te profiteren van de veranderingen die binnen de maakindustrie gaan plaatsvinden, denk aan kennis van Big Data en een zeer goede ict-infrastructuur. Ook verwijst zij naar de tien Fieldlabs, waarvan er drie in Noord Nederland zijn gelokaliseerd. Dit zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. Ineke geeft aan om te investeren in opleidingen, innovatie en samenwerking. Tot slot deelt zij mee dat voor alle vragen en advies over Smart Industry gebeld kan worden met T 088 585 22 25.

Teqnow

Daarna volgt er een korte film over Teqnow. Andre van der Leest (Koninklijke Metaalunie) geeft uitleg hierover. Met Teqnow vergroot en stimuleert Koninklijke Metaalunie de aandacht voor en de toepassing van toptechnologie in het industriële mkb. Informeren en inspireren dus, maar ook het koppelen van ondernemers aan kennisleveranciers is een belangrijke doelstelling van Teqnow.

Resato

Rob Castien, DGA van Resato International High Pressure Technologie uit Roden, geeft uitleg over de methode om ‘Met data meer hoge druk op te wekken’. Wereldwijd is Resato één van de weinige leveranciers van waterstraalsnijmachines die zowel de hogedruk waterstraalsnijpompen als de waterstraalsnijtafels in eigen beheer fabriceren. Hij geeft aan dat zij om het hart van de klant te winnen zich op dit moment bezig houden met High Value information en Customer intimacy. Het probleem hierbij is in het geval van Big Data dat je moet kunnen beschikken over mensen die verstand hebben van statistiek en analyses. Je moet de juiste tools in huis hebben. Rob heeft nog enkele vragen: Kunnen we een portal standaard voor het mkb definiëren? Hoe houden we het betaalbaar? Kunnen we de it-industrie hierbij betrekken? Hoe houden we deze voorsprong in Nederland en welke rol kan Smart Industry hierin spelen?

Delta Instruments

Anne Gerben Terpstra, Hoofd R&D van Delta Instruments uit Drachten vertelt over “De koe als smart factory” alsmede de directe toepassingen van Big Data voor de zuivelindustrie. Tevens verwijst hij naar het Innovatiecluster Drachten (ICD). Hoogwaardige en innovatieve bedrijven in en rond Drachten zijn in samenwerking met de gemeente Smallingerland en de provincie Friesland, bezig om de regio Drachten als innovatief, technologisch en kennisintensief op de kaart te zetten. Door samenwerking binnen het ICD is Delta Instruments in staat, de zogenaamde ‘farm management tools’ sneller te ontwikkelen en naar de markt te brengen, langdurige (flexibele) toegang te verkrijgen tot specialistische kennis en specialistische kennis werkers te vinden en aan zich te binden.

Augmented Reality in de installatiebranche

interactieDaarna volgt een presentatie van Maarten van der Boon, van Leertouwer b.v, over Augmented Reality in de installatiebranche. Augmented Reality is het combineren van de virtuele wereld met de echte wereld, door virtuele beelden (computerdata) met real-time beelden te verenigen. Hij wijst tevens op het belang van scholing en het opleiden van eigen mensen.

KvK

Jan Gerbrand Krol van de Kamer van Koophandel geeft een nadere toelichting over het mkb-actieprogramma Drenthe. Tevens een verwijzing naar de site: http://www.fme.nl/webeditor/www.ikbendrentsondernemer.nl, waar men informatie kan opvragen over het Hightech cluster voucher (3-5 bedrijven) en terecht kan voor advies en voorlichting.

Dagvoorzitter Barbara de Lange sluit om 17.15 uur het inhoudelijke gedeelte af en aansluitend volgt er een toelichting op Astron en een interview met Marco de Vos, gevolgd door een interessante rondleiding door het bedrijf.

Bron: FME.nl

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden