De industrie: motor van vernieuwing met drie acties voor nieuw kabinet

Dag van de Industrie

Op dinsdag 7 februari 2017 was de tweede editie van ‘de Dag van de Industrie’, bij het Fieldlab Airborne Siemens. In de aanloop naar de verkiezingen organiseerde FME deze dag samen met Brainport en aangesloten branches bij VNO-NCW en MKB Nederland. Tijdens deze dag vond ook het vijfde verkiezingsdebat plaats met next generation Kamerleden. Het thema van dit debat was Innovatie en groei. De next generation kandidaat Kamerleden van zes partijen gingen in debat over belangrijke onderwerpen voor de technologische industrie. CEO van ASML Peter Wennink verzorgde de aftrap van de Dag van de Industrie. In zijn keynote benoemde hij de uitdaging en kansen van de sector die staat voor het oplossen van complexe problemen. Minister-president Mark Rutte kreeg het manifest ‘De Industrie: Motor van vernieuwing’ aangeboden met drie concrete acties voor een nieuw Kabinet. Deze boodschap sluit aan bij de Industrieagenda van FME.

Investeren betekent multiplier voor onze samenleving

CEO Peter Wennink van ASML hield een indrukwekkende keynote voor de bijna 300 aanwezigen. Daarin gaf hij onder andere aan dat we in Nederland wereldprestaties leveren en de bouwstenen hebben om succesvol te zijn in de toekomst. Wennink: “De vierde industriële (digitale) revolutie vraagt om een combinatie van competenties die nodig zijn om complexe problemen op te lossen. Het fundament voor de innovatie van de toekomst kan alleen worden gelegd als er nu extra wordt geïnvesteerd in de wetenschap en technisch onderwijs. De arbeidsmarkt heeft de komende jaren enorme behoefte aan technisch talent. Daarom moet het nieuwe kabinet meer geld beschikbaar stellen aan technische universiteiten. En de grote innovatieve projecten vragen om een betrouwbaar lange termijn overheidsbeleid.” Hij noemde daarbij de innovatiebox als goed voorbeeld die een multiplier is voor de Nederlandse economie omdat de hele keten hier uiteindelijk van profiteert. Ook noemde hij het succes van Brainport Eindhoven; een ecosysteem dat is ontstaan vanuit een visie en langjarige samenwerking met de spelers in de triple-helix. Wennink: “Werknemers vragen om een aantrekkelijke omgeving om in te werken, dus zijn goede ecosystemen zoals de Brainport Eindhoven nodig waar een goede samenwerking is tussen industrie, kennisinstellingen en overheid.”

Na een rondleiding in het Fieldlab Airborne Siemens sprak de premier met enthousiasme over het belang van de ondernemers in de industrie die van levensbelang zijn voor Nederland. Rutte: “Ik ben natuurlijk premier van alle bedrijven in Nederland, maar met een glimlach. Niet de advocatenkantoren en andere bedrijven op de Zuidas, maar u in de technologische industrie zorgt voor de versterking van de Nederlandse economie.” De industrie is van grote waarde voor de werkgelegenheid met direct en indirect twee miljoen banen. Daarnaast leidt één baan in de industrie, tot nog eens 1,2 banen elders. Premier Rutte had met een knipoog ook nog een boodschap voor PvdA minister Asscher: “Investeren in robotisering leidt zelfs tot extra banen in plaats van minder banen, dat gaat dus prima samen.” Als voorbeelden noemde Rutte de succesverhalen van ASML en VDL.

Dit Kabinet is op 100 handelsmissies geweest en de premier vond het leukste om tijdens deze missies te horen dat we in Nederland topprestaties leveren van wereldformaat. “Nederland kan wereldspeler blijven, omdat samenwerken in ons DNA zit en dat is de sleutel in nieuwe supply chains. ‘Nederland kennisland’ is achterhaald, het is de industrie waar het om draait!”, zo besloot de minister-president. De boodschap van de industrie aan Rutte is samengevat in het manifest: ‘De Industrie, motor van vernieuwing’. Deze werd hem aangeboden door een aantal next generation ondernemers uit de industrie.

Next generation kandidaat Kamerleden in debat

De zes kandidaat Kamerleden Mahir Alkaya (SP), Bente Becker (VVD), Jessica van Eijs (D66), Martijn de Kort (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks) en Wytske de Pater (CDA) konden in twee minuten uitleggen hoe zij als next generation Kamerleden het verschil denken te gaan maken. Daarna gingen ze met elkaar in debat over de vraag wat zij voor de industrie willen betekenen.

Mahir Alkaya (SP) vindt dat er een Nationale Investeringsagenda moet komen die vooral mkb-bedrijven gaat ondersteunen. Daarbij vindt hij dat de Innovatiebox ook beschikbaar moet zijn voor het mkb om innovaties te kunnen ontwikkelen. Hij was duidelijk over de rol van de overheid: “Juist de overheid moet de innovaties als eerste afnemen, om ook plezier te hebben van de gedane investeringen.” Bente Becker (VVD) noemde het onbegrijpelijk dat er mogelijk een numerus fixus voor technische opleidingen komt: “Neem Smart Industry en het Techniekpact serieus. We moeten de inzet van de hardwerkende industrie koesteren en investeringen doen om dit uit te bouwen.” Daarbij vindt ze dat te veel politieke partijen de grote bedrijven wegzetten als profiteurs van subsidies: “Door hun investeringen genieten veel mkb-bedrijven daar ook van door met hen samen te werken of in de rol van toeleverancier.”

Lees FME-analyse verkiezingsprogramma’s

Jessica van Eijs (D66) ziet meer heil in het aanpakken van de regelgeving die niet in de pas loopt met de snelle ontwikkelingen die de industrie doormaakt. D66 wil 1 miljard euro investeren in onderzoek. Daarbij meldde zij wel dat het belang van fundamenteel onderzoek door overheid en bedrijfsleven samen moet worden opgepakt. Net als de VVD wil D66 ook geen stop op technische opleidingen: “Het is mooi dat er meer mensen kiezen voor de techniek, maar dan moet er ook geld bij voor de opleidingen en mag er geen numerus fixus worden ingesteld.” Martijn de Kort (PvdA) vindt ook dat er door de overheid meer geïnvesteerd moet worden in het onderwijs en het mkb. Daarnaast benadrukte hij het belang van een goed ecosysteem om het ondernemersklimaat te verbeteren. Zo zou de overheid in Oss kunnen investeren in start-ups door de herontwikkeling van het terrein waar voorheen een farmaceutisch bedrijf was gevestigd.

Tom van der Lee (GroenLinks) wil fors inzetten op het onderwijs in de breedte en wil daar twee keer zoveel budget voor vrijmaken als de PvdA. Arbeid kan wat hem betreft ook goedkoper worden als bijvoorbeeld vervuilende activiteiten in Nederland zwaarder worden belast. Voor de werkgevers in het mkb vindt Wytske de Pater (CDA) het belangrijk dat er aandacht is voor de doorgeschoten regels rond loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer. Zij gaf aan: “De risico’s om mensen nu in vaste dienst te nemen zijn te groot. Ook voor de mkb-bedrijven in de technologische industrie is het belangrijk dat deze risico’s worden weggenomen.” Kort en bondig gaf zij drie punten aan die het CDA te bieden heeft voor de industrie: behoud van huidige topsectorenbeleid, beleg de verantwoordelijkheid van een digitale infrastructuur op één plek bij de overheid en zorg dat medewerkers een leven lang kunnen leren.

Na het debat werd de samenvatting gegeven door FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “Als ik kandidaat Kamerleden zo hoor, ben ik wel benieuwd naar de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s en wat ervan kan worden waargemaakt in het regeerakkoord. Goed om te horen dat deze kandidaat Kamerleden het met elkaar eens zijn dat de winst uit innovatie minder moet worden belast. Dat is mooi.” Ze besloot met een oproep aan de talentvolle kandidaat Kamerleden: “Blijf goed luisteren naar de ondernemers. Want het is niet de politiek die de banen creëert, dat doen de ondernemers in de industrie.”

Bron

FME.nl

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden