Internationaal Ondernemen 2015

FME Onderzoek Internationaal Ondernemen 2015

Voor de technologische industrie is de wereld de markt. Daarom heeft FME een onderzoek internationaal ondernemen 2015 uitgevoerd. De afgelopen jaren vielen de binnenlandse bestedingen, investeringen en overheidsuitgaven tegen. De export hield de Nederlandse economie op de been. Vooral de binnenlands geproduceerde export liet een mooie groei zien. Om concurrerend te blijven, is investeren in innovatie en marktuitbreiding noodzaak, aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink.

“De Nederlandse industrie is nog erg afhankelijk van de Europese markt waar de groei relatief laag is. Het is belangrijk dat het exportaandeel naar landen buiten de EU toeneemt. Dat vraagt een concurrerende economie, een economie waarin Smart Industry een belangrijk rol speelt. Andere landen zitten niet stil en investeren volop in de digitalisering van productieprocessen. Ons land moet niet meegaan met innovatie. Nee, wij moeten wereldwijd voorop willen lopen in innovatie”, stelt Ineke Dezentjé Hamming bij de presentatie van het FME Onderzoek Internationaal Ondernemen 2015.

Dezentjé: “De overheid is een belangrijke aanjager van innovatie en moet daarvoor voldoende budget beschikbaar stellen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de financiering van de digitalisering van productie. De overheid moet samen met kennisinstellingen en ondernemers werk maken van de toekomstige verdienkracht van ons land. Maar ook moet de overheid bijdragen aan het wegnemen van handelsbarrières en knelpunten zoals invoerbelemmeringen en exportfinanciering. Alleen dan blijven we exportkampioen.”

Duitsland nummer 1 handelspartner

Bedrijven uit de technologische industrie halen bijna 60% van hun omzet uit export naar 23 landen. De belangrijkste exportbestemming blijft – zoals ook voorgaande jaren – Duitsland. Meer dan de helft van de landen waar de industrie zaken mee doet, komt uit Europa. Nog geen vijfde deel van de export gaat naar Azië (16%) en 7% gaat richting Noord-Amerika. Wel zien veel ondernemers (48%) de Verenigde Staten als een belangrijke groeimarkt. Het vrijhandelsakkoord (TTIP) – waar de EU en VS op het moment over onderhandelen – vinden de bedrijven uit de technologische industrie dan ook zeer interessant. Bijna 70% van de bedrijven verwacht voordeel te behalen uit een te sluiten handelsverdrag. Met name de acceptatie van Europese en internationale technische standaarden en testresultaten in de VS moeten in het vrijhandelsakkoord geregeld worden, stelt 40% van de ondervraagde bedrijven.

Handelsbarrières

Zaken doen over de grens gaat natuurlijk niet altijd zonder slag of stoot. Onvoldoende marktkennis, tijd en mankracht, hoge importtarieven, gecompliceerde wet- en regelgeving zijn handelsbarrières en knelpunten die bedrijven uit de technologische industrie ervaren. De afgelopen jaren worden Brazilië, China, Rusland en India keer op keer als grootste ‘barrièrelanden’ gezien. Daarnaast ondervinden veel bedrijven ook problemen bij het zaken doen met de VS. Uit het onderzoek internationaal ondernemen 2015 blijkt dat het grootste knelpunt het vinden van een lokale handelspartner (38%) is en de meest voorkomende barrières invoerbelemmeringen en douaneprocedures zijn (43%).

Exportfinanciering

Uit het Internationaal Ondernemen 2015 blijkt tevens dat het benutten van internationale kansen de beschikbaarheid van een internationaal concurrerende exportfinanciering door meer dan helft van de bedrijven (53%) als probleem wordt ervaren. Het grootste probleem voor de technologische industrie bij exportfinanciering zit hem in het feit dat bedrijven uit andere landen door de eigen overheid adequater worden ondersteund bij exportfinanciering. Er is dus sprake van een ongelijk speelveld. Ondanks het feit dat Nederland een redelijk instrumentarium heeft, lopen wij achter bij andere landen. FME dringt er bij de overheid voortdurend op aan om het speelveld gelijk te trekken.

Lees het hele FME Onderzoek Internationaal Ondernemen 2015 op www.fme.nl/onderzoekio

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden