Kostenbesparingen realiseren en circulaire stromen ontdekken dankzij slim meten

Met afvalwater- en procesbeheersing kunnen bedrijven veel geld besparen, bijvoorbeeld in de zuivelindustrie. Bert Offereins van Ingenieursbureau Lievense vertelt tijdens het Instrumentatie & Analyse event hoe naast kostenbesparingen ook circulaire stromen realiseerbaar zijn.

Afvalwater is een ingecalculeerde verliespost voor veel bedrijven, mede door de grondstofverliezen en lozingskosten die tijdens de productie optreden. Offereins legt uit: “Als je loost op het riool betaal je voor de vervuilingseenheden. Per vervuilingseenheid kost dat 50 euro. Voor een zuivelfabriek kost het lozen van 1 liter melk al 231 euro per jaar.”

Op deze kosten zijn volgens Offereins besparingen mogelijk: “Ons business model is vanuit het afvalwater terugzoeken naar de oorzaak van de lozing. We gaan het afvalwater meten en proberen de link te leggen met de procesvoering. Bij een melkfabriek ontstaan de verliezen bij het reinigen van een tank waar melk in heeft gezeten. Je kunt bijvoorbeeld kijken of je ter besparing een zogenaamde topspoeling kan uitvoeren.”

Voor de metingen gebruikt het ingenieursbureau sensoren. Deze meten het afvalwater in onder andere afvalwaterputten, clean in place-systemen en bij kritische fasescheiding. Onder andere opgeloste materialen en deeltjes kunnen zo gedetecteerd worden.

Besparingspotentieel

Offereins vervolgt: “Je gaat data verzamelen en op basis van geaccepteerde verliezen beredeneer je het besparingspotentieel. En ik probeer deze data te vertalen naar een benchmark. Wat mag ik verliezen als ik een tank vul en leeg? Zo geef ik bedrijven meer inzicht: is dit normaal wat ik meet of juist niet?”

Volgens Offereins is deze instrumentatie- en analysetechnologie niet alleen toepasbaar in de zuivelindustrie: “Overal waar de grondstofprijzen hoog liggen is deze kennis gunstig”, zegt hij. Zo heeft hij zijn opgedane kennis ook toegepast in de sauzenindustrie en bij papierfabrieken.

Tenslotte kunnen de metingen er ook voor zorgen dat bedrijven beter gaan nadenken over eventuele mogelijkheden om circulair met grondstoffen om te gaan: “Ik kijk er verticaal tegen aan: wat zie ik in het riool terug? Ik meet ook het waterverbruik om te kijken wat ik circulair kan maken. In feite kijken we via een omgekeerde kant de keten binnen.”

Wilt u meer weten? Registreer u voor een bezoek aan het I&A event 2019.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden