Landelijke aftrap Smart Industry

Smart Industry bijeenkomst

In de Van Nelle Fabriek in Rotterdam vindt op donderdag 22 januari de landelijke aftrap plaats van Smart Industry. Tijdens deze interactieve bijeenkomst zullen onder meer de tien fieldlabs hun plannen presenteren. In deze fieldlabs gaan bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren.

Begin november is de Actieagenda Smart Industry gepresenteerd. Hierin staat wat er moet gebeuren om de kansen te verzilveren die de vervlechting van productie met ICT ons land biedt. Een belangrijk actiepunt is de oprichting van tien voorbeeld fieldlabs, die in 2015 zullen worden opgestart. Op 12 december zijn de trekkers van deze fieldlabs voor het eerst bijeen geweest.
De fieldlabs zijn ambitieuze initiatieven, die voortbouwen op regionale sterktes die nu al worden ontwikkeld. In deze fieldlabs gaan bedrijven en kennisinstellingen doelgericht aan de slag met Smart Industry-oplossingen. Ze bieden ook de mogelijkheid laagdrempelig (lage kosten, weinig eigen risico) te onderzoeken wat Smart Industry innovaties voor een bedrijf kunnen betekenen. Zo kan een bedrijf nieuwe technologieën testen zonder zelf dure machines te hoeven aanschaffen. Verder wordt vanuit de Fieldlabs een structurele samenwerking gezocht met kennisinstellingen, vakgroepen aan universiteiten en onderwijsinstellingen.

Smart Bending Factory

Een van de fieldlabs is ‘Smart Bending Factory’. Een van de trekkers hiervan is 247Tailorsteel in Varsseveld. Het doel van Smart Bending Factory is een wereldwijd innovatie-toonbeeld worden in maatwerk voor de metaalindustrie om kleine series 25% goedkoper en 5 keer sneller op de markt te brengen. Binnen dit project wordt een fysieke ultramoderne fabriek op het gebied van metaalbewerking opgezet, waarin bedrijven kennis, ervaring en middelen met elkaar delen en bewerkingsprocessen gezamenlijk exploiteren. Via internet kunnen klanten volledig gedigitaliseerd producten bestellen, waarvan de kosten van één product gelijk zijn als ware het een product uit een serie van 500 stuks. Hierdoor worden de totale kosten over de levensduur van het product verlaagd, bedrijfsprocessen versneld, en wordt materiaalbesparing gerealiseerd en de concurrentiepositie van deelnemende bedrijven verhoogd.

Flexible Manufacturing

Een ander fieldlab is ‘Flexible Manufacturing’, waarvan onder meer De Cromvoirtse in Oisterwijk een van de trekkers is. Het doel van dit project is het in kleine series flexibel en volledig geautomatiseerd produceren middels robots en zonder programmeringstijd. De Nederlandse industrie produceert componenten en producten in kleine series en in een zeer gevarieerde mix aan uitvoeringen, waarvoor geautomatiseerde fabricage vaak nog te kostbaar is of teveel programmeringstijd vraagt. Dit Fieldlab richt zich erop de toepassing van robots en andere vormen van productieautomatisering voor kleine series rendabel te maken, bijvoorbeeld door de benodigde tijd voor het opnieuw programmeren van robots terug te brengen.

Foutloze productie

Een derde fieldlab is ‘North and East Netherlands: Region of Smart Factories’. Het doel hiervan is foutloze productie en ‘First Time Right’ product- en procesontwikkeling. De partners richten zich op het ontwikkelen en implementeren van intelligente systemen voor de hightech maakindustrie. Foutloos producerende fabrieken gaan een forse bijdrage leveren aan behoud en versterking van de werkgelegenheid in de Nederlandse maakindustrie. In samenwerking met het MKB worden innovaties geïnitieerd met als doel integrale waardeketens te realiseren die op wereldschaal concurrerend zijn. Trekkers van dit fieldlab zijn Philips Drachten, Fokker Hoogeveen, TenCate Almelo, Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij.

De digitale fabriek

Het fieldlab ‘De digitale fabriek; Smart networked hightech supply chain’ heeft als doel te komen tot de beste ‘ge-netwerkte’ digitale fabriek van de wereld, waar bedrijven samenwerken aan de ontwikkeling en fabricage van complexe hightech machines. Dit Fieldlab richt zich op het beter afstemmen van informatiestromen tussen partijen in de waardeketen. Daartoe worden onder andere samenwerkingsmodellen opgesteld en nieuwe technologieën getest. Zo wordt bijvoorbeeld voor één of twee producten de toeleverketen naadloos elektronisch ingericht. Trekker van dit fieldlab is Brainport Industries.

3D-printen

Uiteraard is er ook een fieldlab voor 3D-printen. Het fieldlab ‘Multi-materiaal 3D Printen’ heeft als doel het ontwikkelen van volledig nieuwe waardeketens, op basis van de volgende generatie 3D printtechnologieën en de daarbij behorende datamanagement systemen. Dit fieldlab richt zich op het realiseren van nieuwe innovatieve waardeketens waarin mono en multi-materiaal 3D printen een sleutelrol vervult, zoals bijvoorbeeld in de medische sector of in de hightech industrie. Daarnaast worden in dit fieldlab ook de voor deze applicatieketens noodzakelijke technologieën ontwikkeld, zoals ICT-oplossingen voor het beheer van grote datastromen en de integratie van 3D printen in bestaande productiesystemen. De trekkers zijn TNO, High Tech Systems Centre (TU Eindhoven).

De landelijke aftrap Smart Industry zal worden geopend door de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Op het programma staan ook presentaties van Smart Industry ondernemers. De fieldlabs komen in verschillende deelsessies aan bod.

Klik hier voor meer informatie en opgave voor de landelijke aftrap Smart Industry.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden