Nieuw realisatielab Smart, Safe & Resilient Mainports op Wereldhavendagen gelanceerd

Wereldhavendagen

Met het kantelen van een innovatieve container is op de Wereldhavendagen het nieuwe realisatielaboratorium Smart, Safe & Resilient Mainports gelanceerd. Het realisatielab biedt een fysieke plek waar innovaties kunnen worden getest om mainports veiliger, schoner en efficiënter te maken door het ontwikkelen van beveiligde koppelingen en toepassingen met sensorplatforms en het gebruik van big data. Doel van SS&R Mainport is producten en diensten snel(ler) te kunnen ‘vermarkten’ en zo economisch rendement en veiligere mainports te realiseren, zoals de Rotterdamse haven.

Het realisatielab is een initiatief van Studio Veiligheid en InnovationQuarter, ondersteund door het nationale Veiligheidscluster ‘The Hague Security Delta’ en de Digitale Stedenagenda. Het themaplein ‘Innovatie in de Haven’ op de Wereldhavendagen en deelname aan de World Port Hackaton 2015 zijn de eerste resultaten van deze gezamenlijke inspanning.

SS&R Mainports versnelt innovatie

De afgelopen jaren zijn veel kansrijke projecten in het kader van Mainports en Transport & Logistiek uitgevoerd die in de pilotfase een positieve businesscase hebben aangetoond, maar die om uiteenlopende redenen niet tot productie zijn gekomen. Dit leidde tot verspilling van geld en gemiste maatschappelijk en economische kansen voor de BV Nederland.

Om dit in de toekomst te voorkomen wil SS&R Mainports zich nadrukkelijk richten op het einde van de innovatieketen, ook wel de ‘Valley of Death’ genoemd. Dit is het moment waar onderzoek, markt en samenleving elkaar raken, maar waar het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheid elkaar moeilijk weten te vinden.
Doel van het realisatielab is dan ook deze partijen bij elkaar te brengen om vraag en aanbod af te stemmen, synergie te creëren en nieuwe producten en diensten (sneller) tot productie te brengen.

Samen innovatief sterk

De vaste kern van SS&R Mainports bestaat uit Studio Veiligheid (Future Events), SCS Multiport, KPN, Incento, Havenlab, World Port Hackaton en InnovationQuarter. Elk onderwerp kent zijn eigen problematiek en uitdagingen in de mainports. Samenwerking met clusterorganisaties als Digitale Steden Agenda en The Hague Security Delta (HSD) op het gebied van veiligheid wordt actief opgezocht, evenals andere consortia en partijen als Blik van Boven. Het realiseren van crossovers en nieuwe business consortia geven bestaande productmarktcombinaties een nieuwe impuls en helpen innovaties te versnellen.

Werkwijze

Om de Valley of Death te overbruggen is de aanpak van SS&R Mainports gebaseerd op een beproefde innovatiemethode (Future Events) en de ontwikkeling van een digitale Nutsvoorziening (werknaam PortCloud).

De Future Events aanpak (Orchestrating Innovation by Events) is recentelijk bekrachtigd door het ondertekenen van een Memorandum of Understanding door Rabin Baldewsingh namens de 32 steden achter de Digitale Steden Agenda en Paul van Musscher als politiechef van de eenheid Den Haag.

De PortCloud is qua architectuur en functionaliteit gebaseerd op de EventCloud, die momenteel met financiering vanuit de HSD wordt gerealiseerd. Deze omgeving bevat alle benodigde technische en procesfunctionaliteiten voor het ontwikkelen van diensten in de bedrijfsvoering van een mainport.

Daarbij sluiten SS&R Mainports direct aan op lopende initiatieven en instanties zoals Smart Port, Havenlab, World Port Hackathon, SmartCity, Safety Deal, Opendata en Coalition of the Willing, die zich vooral richten op kennisvalorisatie en het stimuleren van pre-productie innovaties. De output van deze initiatieven is het materiaal waarmee SS&R Mainports aan de slag gaat.

Themaplein ‘Innovatie in de Haven’

De Wereldhavendagen in Rotterdam biedt het realisatielab een passend podium om zich jaarlijks aan een breed publiek te manifesteren. Daarom ook de keuze om SS&R Mainports hier te lanceren. Het thema is dit jaar ‘Droomhaven’. Op het innovatieplein krijgen bezoekers een indruk van de haven van de toekomst met uiteenlopende innovatieve projecten met crossovers naar Safety & Security, Maritime Technology en Smart Industry. Zo is er een ‘slimme’ goederencontainer, zijn er demonstraties met drones en UAV’s in de Drone Zone en tonen bedrijven als Indymo, Munisense en FiberCore Europe hun innovaties. Via simulatoren ervaren bezoekers zelf het vliegen met drones en kunnen ze via de computer kruipen in de huid van de logistieke wereld en leren hoe het vervoer van lading nog een stuk efficiënter kan.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden