Nieuwe wegen naar een CO2-vrije industrie

Tata Steel en Dow zetten concrete stappen in koolstof hergebruik

Tata Steel (IJmuiden) en Dow Benelux (Terneuzen) zetten een belangrijke stap in het hergebruik van CO2 in productiegassen als grondstof voor de fabricage van organisch-chemische halffabricaten. Het proefproject is niet alleen innovatief, maar ook veelbelovend en een voorbeeld van nieuwe samenwerkingsverbanden over bedrijfsgrenzen en bedrijfstakken heen. Het project past in een rijtje van concrete en veelbelovende initiatieven om te komen tot een CO2-neutrale industrie.

Van productiegas naar grondstof
Dit najaar vindt een verdere invulling plaats van het Klimaatakkoord. De opgave voor de Nederlandse industrie is om in 2030 zo’n 19,4 Mton CO2 minder uit te stoten. Een immense opgave, die onder meer gerealiseerd kan worden door energiebesparing, de inzet van biomassa, biogas, groen gas en waterstof, en de afvang, transport en opslag van CO2 (CCS). Een energietransitie die hand in hand gaat met een industrietransitie. In plaats van opslag is het ook mogelijk de koolstofatomen in CO en CO2 uit productiegassen van het ene bedrijf (Tata Steel) opnieuw in te zetten, als circulaire grondstof voor de productie van organisch-chemische moleculen, zoals polymeren, bij het andere bedrijf (Dow). Op laboratoriumschaal is het werkingsprincipe aangetoond. Tata Steel en Dow Benelux gaan nu twee proefinstallaties realiseren om de koolstofoxides uit de productiegassen te wassen, te concentreren en te gebruiken om er nafta en vervolgens polymeren van te maken. De installaties vergen een investering van zo’n 20 mln euro. Als de proeven slagen kan na 2025 een demonstratiefabriek gebouwd worden, op een schaal van 4-5 Mton CO2.

Samenwerkingsverbanden
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het project van Tata Steel en Dow Benelux laat zien dat de industrietransitie niet alleen leidt tot technologische innovatie, maar ook tot nieuwe samenwerkingsverbanden over bedrijfs- en bedrijfstakgrenzen heen. Het project staat niet alleen. Recentelijk zijn veel initiatieven genomen, waaronder een initiatief van AkzoNobel en Photanol en een initiatief van Avantium met o.a. AkzoNobel. Veelbelovende projecten die gaan leiden tot concrete oplossingen en bijdragen aan de doelstellingen om de CO2-emissies te reduceren. Als de proefnemingen van Tata Steel en Dow Benelux lukken, en een demonstratiefase volgt, is de potentiële bijdrage aan CO2-reductie maar liefst 4-5 Mton. Om dat potentieel te verzilveren is ook de overheid nodig. De onderhandelingen over het Klimaatakkoord moeten onder meer leiden tot een instrumentarium om mogelijke knelpunten in de energievoorziening, infrastructuur en financiering weg te nemen.”

Ook geïnteresseerd in business cases om te komen tot een CO2-neutrale industrie? IIR  organiseert een congres op 9 oktober a.s.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden