Nieuwe ZZP-regels zetten rem op innovatie

ZZP en innovatie

Nieuwe plannen rond de inzet van ZZP, zadelen ondernemers op met een groter gevaar van hoge belastingaanslagen en vormen zo een rem op op flexibele inzet van mensen en innovatieslagkracht.

Het kabinet wil de huidige regels rond de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) vervangen door de `Wet invoering Beschikking geen loonheffingen’ (BGL). In januari werd bekend dat dit wetsvoorstel zou worden ingetrokken, na forse kritiek van onder meer Nederland ICT, dat zich zorgen maakt over de over de grotere verantwoordelijkheid voor opdrachtgevers. Vorige week heeft staatssecretaris Wiebes een alternatief voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar ook dat voorstel vindt geen genade in de ogen van Nederland ICT.

‘In principe’

Het nu voorliggende alternatief voor de BGL houdt in dat er per sector een set modelclausules wordt opgesteld, die aan de Belastingdienst worden voorgelegd. De Belastingdienst beoordeelt dan of er een plicht is tot afdragen van loonheffingen bij gebruik van die modelclausules. Na goedkeuring is een opdrachtgever die de modelclausules in zijn contracten met ZZP-ers opneemt ‘in principe’ gevrijwaard tegen aanspraken op loonheffingen van de Belastingdienst.

Maar daarbij geldt dan wel de voorwaarde dat de overeenkomst ook feitelijk wordt uitgevoerd overeenkomstig de modelclausules. Als een van de ingehuurde ZZP-ers aan het einde van zijn overeenkomst van opdracht toch bij het UWV aanklopt voor een WW-uitkering, is het mogelijk dat het UWV beoordeelt dat er sprake is van een fictief dienstverband. In dat geval bestaat het risico dat de Belastingdienst een naheffing oplegt aan de opdrachtgever voor alle ZZP-ers die hij op basis van dezelfde modelclausules heeft gecontracteerd.

Rechtsonzekerheid en ZZP

Volgens Nederland ICT wil het kabinet deze verantwoordelijkheid helemaal neerleggen bij de opdrachtgever en niet bij de individuele ZZP-ondernemer: “Het is volkomen onduidelijk wie de bewijslast in deze draagt. De rechtsonzekerheid zal op die manier alleen maar toenemen. De VAR had nu juist als doel om duidelijkheid te scheppen.”

“Veel meer dan in het wetsvoorstel, blijkt uit de brief dat het er bij het kabinet om gaat makkelijker te kunnen handhaven. Het is immers veel eenvoudiger om bij een opdrachtgever in één keer voor alle ingehuurde ZZP-ers een correctie- of naheffingsaanslag op te leggen, dan om bij iedere individuele ZZP-er aan te kloppen. De behoefte om makkelijker te handhaven impliceert dat het kabinet kennelijk van mening is dat er veel te handhaven valt, ofwel dat er op grote schaal misbruik gemaakt zou worden van de VAR en ZZP-constructies. Dat laatste wordt niet door cijfermateriaal ondersteund” constateert Nederland ICT.

Huiverig

Volgens de branche-vereniging zou de verschuiving van risico’s voor hoge belastingaanslagen naar de opdrachtgevers een aanzienlijke rem opleveren op flexibele inzet van mensen en innovatieslagkracht, omdat opdrachtgevers huiveriger zullen (moeten) worden om ZZP-ers in te huren.

Bron: Automatiseringsgids.nl

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden