Ontwikkelingen in de industrie

De industrie ontwikkelt zich in een rap tempo. Halverwege de 18e eeuw ontstond in Engeland de industriële revolutie en sindsdien is er veel veranderd. In plaats van produceren met hand zijn er tegenwoordig machines die het productieproces flink versnellen en de kwaliteit ook een stuk verbeteren. Waar er de afgelopen driehonderd jaar grote zichtbare ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, zijn het de laatste jaren vaak de aan de voorkant niet zichtbare ontwikkelingen die een groot effect hebben. Zo is de industrie, al dan niet noodgedwongen, hard bezig met het vergroenen en verduurzamen van het productieproces en het verlagen van de uitstoot. Zo moet in 2030 de CO2-uitstoot maar liefst gehalveerd zijn en in 2050 moet de uitstoot op 0 staan. Welke ontwikkelingen hier aan bijgedragen? Je leest het hier.

Groene energie

Al dan niet noodgedwongen door de overheid, is de industrie druk bezig met het vergroenen van haar energie. Zo wordt het gasverbruik verminderd en investeren veel grote industriële bedrijven in zonne- en winderenergie. Vaak zie je rondom een fabriek een veld met zonnepanelen liggen of een windmolen staan. Om zo een verbruik (deels) te vergroenen.

Energieverbruik verlagen

Voor elk bedrijf is het verlagen van de energiekosten interessant. Helemaal nu de afgelopen periode de energieprijzen fors gestegen zijn, is behalve het vergroenen van de energie ook het verlagen van het verbruik enorm van belang. Gemiddeld verbruikt een fabriek maar liefst 150.000kWh per jaar. Dit verbruik staat gelijk aan het verbruik van 60 huishoudens. Door de gestegen energiekosten komen veel industriële bedrijven in zwaar weer wanneer zij niks ondernemen op het gebied van energiebesparing. Zo zijn er tal van ontwikkelingen de het energieverbruik in de industrie kunnen verlagen.

Opvangen en hergebruiken restwarmte

Eén van deze ontwikkelingen is het opvangen en hergebruiken van de restwarmte die vrijkomt tijdens het productieproces. Tijdens een productieproces komt er vaak veel warmte vrij. Het zij via gassen of restwater wat gebruikt werd tijden het productieproces. Door deze restwarmte op te vangen en te hergebruiken, bespaart een bedrijf flink op haar energiekosten. Een besparing van 5% op het energieverbruik is al een besparing van 7.500kWh. Het is daarom dat tal van industriële bedrijven investeren in het opvangen en hergebruiken van restwarmte. Er zijn verschillende op maat gemaakte oplossingen die de restwarmte kunnen opvangen en weer inzetten bij het productieproces. Hierdoor verdient een bedrijf zijn investering weer snel terug.

Uitstoot verminderen

Naast het verlagen en vergroenen van het energieverbruik is het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen een hot topic. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn we in Nederland actief met het verlagen van de CO2-uitstoot. De grootste uitstoters moeten hun uitstoot flink verlagen. De industrie zorgt bijna voor een kwart van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Dit moet binnen 7 jaar gehalveerd zijn. Bedrijven kiezen daarom vaak voor oplossingen die enerzijds zorgen voor een besparing op de energiekosten en anderzijds een verlaging van de uitstoot.

J.O.A. Air Solutions is een bedrijf die grote industriële bedrijven helpt met het verminderen van hun CO2 uitstaat. Met een op maat gemaakte damp- en rook afzuigoplossing kan een bedrijf schadelijke dampen uit de lucht halen en de uitstoot verminderen. Ook draagt dit bij aan een gezondere werkomgeving. Naast damp- en rook afzuigoplossingen ontwikkelt J.O.A. Air Solutions ook op maat gemaakte stof afzuigoplossingen. Deze op maat gemaakte oplossingen staan internationaal bekend als industrial dust collection systems en filteren kleine stofdeeltjes die vrijkomen bij het productieproces uit de lucht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden