Procesoptimalisatie door kennisverbetering

Procesoptimalisatie op de Krohne Academy

KROHNE Academy organiseert, in samenwerking met SAMSON, KIWA, SCHNEIDER, PHOENIX en PRODUCA enkele seminars met als thema “Procesoptimalisatie door kennisverbetering”.

Meet- en regeltechnische aspecten, automatisering, regeling, veiligheid, cyber security, kalibratie, normen en richtlijnen is slechts een greep uit de onderwerpen die worden gepresenteerd. Niet alleen in de basis, maar ook met gedegen diepgang worden de actuele thema’s gepresenteerd door experts en specialisten uit de markt.

Ook in de procesindustrie wint de digitalisering steeds meer terrein. Was dat al zo voor de ERP-laag van het bedrijf, nu moet ook het ‘veld’ er aan geloven. De veldinstrumenten en tussenliggende apparatuur hebben inmiddels een digitaal hart. In groeiende mate komen gegevens beschikbaar over de conditie van het apparaat, de sensor en het omgevende proces. Bijzonder waardevol mits die gegevens goed worden overgedragen en vervolgens voor de mens worden ‘vertaald’ in begrijpbare informatie. Intussen zijn afspraken gemaakt over terminologie en presentatie. Nu de mens nog. Die moet leren hoe ermee omgegaan moet worden. De KROHNE Academy helpt u hierbij. Volg het seminar en u bent klaar voor de noodzakelijke procesoptimalisatie in uw bedrijf.

Door deel te nemen kunt u een optimale route door het dagprogramma uitstippelen zodat uw kennis specifiek voor uw werk wordt vergroot. De technisch inhoudelijke en hoogstaande lezingen zijn verdeeld in vier thema-groepen die in afzonderlijke zalen zijn ondergebracht: Basiskennis, Meten, regelen en Automatiseren, Smart Industry en Installatie- en Communicatietechniek.

Op een tentoonstellings- en presentatieoppervlakte van 1000 m² zullen in vier parallelle zalen 24 productonafhankelijke lezingen en workshops plaatsvinden. Daarnaast tonen de deelnemende bedrijven tijdens de pauze op de beursvloer hun producten, diensten en expertise. Door de aanwezigheid van de sprekers op de beursvloer en de vele contactmomenten is er ruim gelegenheid tot het uitwisselen van meningen en ervaringen.

De seminars vinden plaats in Middelburg, Dordrecht en Assen en zijn inhoudelijk gelijk.

Deelname aan het seminar is kosteloos. www.krohne.nl/academy

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden