Seminar TU Delft over wetenschappelijk voorspellen en onzekerheden

Wetenschappelijk voorspellen?

De toekomst is onzeker. Forecasting (wetenschappelijk onderbouwd voorspellen) vermindert deze onzekerheden maar kan ze niet helemaal elimineren.

Goed risico-management vraagt een adequate beschrijving van de resterende onzekerheden. Op woensdag 1 april vindt aan de TU Delft een seminar plaats waarin nieuwe wetenschappelijke technieken om deze onzekerheden te beschrijven, worden behandeld, als ook methodes om met deze risico’s om te gaan.

De directe aanleiding voor het seminar op 1 april is de promotie van Jan Verkade (Deltares) aan de TU Delft. Verkade richtte zich in zijn onderzoek op het voorspellen van rivieroverstromingen. Verkade: ‘Het is onwaarschijnlijk dat we ooit perfecte voorspellingen kunnen maken. Maar recente ontwikkelingen maken het wel mogelijk om de range van (on)zekerheid over toekomstige waterlevels te schatten en dit te linken aan kansen. Deze probabilistische voorspellingen of kansverwachtingen zijn gebaseerd op een mix van computermodellen van riviersystemen en statistiek.’ Onderzoek laat zien dat deze voorspellingen extra waarde toevoegen en betere waarschuwingen voor overstromingen mogelijk maken.

Het seminar vindt plaats op woensdag 1 april vanaf 13:00 uur. Plaats van handeling is de TU Delft, Faculteit TBM, Room B.

Meer informatie

Promotie J.S. Verkade: hydrologie

Real-time hydrologische kansverwachtingen. Promotor1: prof.drs.ir. J.K. Vrijling (CiTG); promotor2: prof.dr.ir. P.H.A.J.M. van Gelder (TBM); promotor3: prof.Dr. P. Reggiani (U-Siegen).

Real-time hydrologische kansverwachtingen
Overstromingen zijn natuurverrschijnselen die niet voorkomen kunnen worden, maar die wel grote maatschappelijke schade kunnen veroorzaken. Om overstromingsschade te voorkomen of te reduceren kunnen maatregelen genomen worden – mits er een tijdige waarschuwing beschikbaar. Hoogwaterverwachtingen zijn echter *onzeker*: het is onmogelijk om precies te voorspellen hoe hoog de waterstanden op rivieren zullen zijn. Het gevolg hiervan is dat sommige overstromingen niet worden voorafgegaan door een tijdige waarschuwing, of dat andere waarschuwingen niet worden gevolgd door een daadwerkelijk hoogwater.

Het is onwaarschijnlijk dat het ooit mogelijk zal worden om perfecte waterstandsverwachtingen te maken. Recente ontwikkelingen echter maken het mogelijk om betrouwbaarheidsintervallen van toekomstige waterstanden te schatten, en deze te linken aan kansen. Deze zgn. *kansverwachtingen* zijn gebaseerd op, enerzijds, computermodellen van riviersystemen en, anderzijds, statistische technieken.

In het voorliggende proefschrift wordt aangetoond dat deze kansverwachtingen een grotere maatschappelijke waarde hebben dan zgn. deterministische verwachtingen, die géén betrouwbaarheidsinterval laten zien. Anders gezegd: het is waardevol om vóóraf te weten wat de kans is dat een waarschuwing juist danwel onjuist zal blijken. In het proefschrift worden verder enkele technieken beschreven die de kwaliteit van kansverwachtingen vergroten. Het onderzoek draagt daarmee bij aan het verbeteren van waterstandsverwachtingen en van waarschuwingen tegen overstromingen.

het proefschrift kan hier worden gedownload.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden