Smart Industry Jaarevent succes

Smart Industry naar hogere versnelling

Nederland moet in een hogere versnelling komen. Dat was de belangrijkste boodschap van Smart Industry en alle aangesloten partners tijdens het jaarlijkse Smart Industry Jaarevent dat vanmiddag 16 februari werd gehouden in Media Plaza Jaarbeurs Utrecht.‘We staan voor een groot aantal transities, zoals de energietransitie, de digitalisering en de circulaire economie. Smart Industry biedt de uitgelezen mogelijkheid om hier aan bij te dragen. Daarnaast ondersteunt Smart Industry het onderwijs en de arbeidsmarkt om mensen voor te bereiden op het werk van morgen.’ Zo onderstreepte Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van het Smart Industry-team. Er moet een brede investeringsagenda komen die ervoor kan zorgen dat Nederland tot de wereldtop blijft horen.

We kunnen de kansen alleen benutten, als we met elkaar in een hogere versnelling gaan rijden. Dit vereist een ambitieuze vervolgaanpak, waarbij centraal moet staan dat Nederland zich moet kunnen blijven meten met de wereldtop. Het bedrijfsleven moet en wil hierin het voortouw nemen, maar kan dit niet zonder ondersteuning van de overheid, het onderwijs en onderzoeksinstellingen. De voorzitters van VNO-NCW, FME en de Koninklijke Metaalunie doen een oproep aan het nieuwe Kabinet om meer te investeren in Smart Industry.

Bombardement

Het bedrijfsleven werkt graag met het volgende kabinet samen aan een stevig publiek-privaat programma Smart Industry. Ook deze boodschap werd door de voorzitters Hans de Boer, Ineke Dezentjé Hamming, Fried Kaanen en de 750 aanwezigen met een social-media bombardement aan de fractievoorzitters van de politieke partijen gestuurd. De boodschap wordt ondersteund met het pamflet dat op het evenement werd gepresenteerd.

In vele verdiepingssessies bespraken 16 ‘Smart Industry’-koplopers hun ervaringen. Deze zijn ook vastgelegd in een handig boekje met 32 concrete tips rond de verschillende aspecten van Smart Industry. Alle bezoekers namen deel aan 1 of 2 verdiepingssessies. Er werd druk genetwerkt en op de kennismarkt toonden zo’n 50 verschillende organisaties hun producten en diensten rond smart industrie. Ook waren er verschillende demo’s van technologische innovaties zoals 3D-printen, robots en ‘artificial intelligence’ die de basis vormen voor Smart Industry. Willem Vermeend gaf zijn visie op de technologische ontwikkelingen en de impact daarvan voor industrie en maatschappij.

29 Fieldlabs

Arnold Stokking (TNO) en Janika Horváth (KvK) schetsten de ontwikkeling rond het programma Smart Industry. De afgelopen twee jaar zijn 29 Fieldlabs (februari 2016 waren er nog maar 9 Fieldlabs) opgezet, is er een netwerk van 30 Smart Industry-lectoren ontstaan en zijn 200 bedrijven en instellingen tot ambassadeur van Smart Industry benoemd. Er is een Smart Industry ICT standaardisatieagenda opgesteld, er is een juridische toolkit ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij het delen van data in de keten, er worden diverse onderzoeksprojecten bij universiteiten uitgevoerd en verschillende scholen ontwikkelen specifiek op Smart Industry gerichte opleidingstrajecten.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden