Smart Industry Network

Saxion Smart Industry Network

Allerlei razendsnelle technische ontwikkelingen die samensmelten tot wat nu ‘Smart Industry’ wordt genoemd, veranderen onze productiesector en dienstverlening ingrijpend. Met grote effecten op de bedrijfsvoering (organisatie- en samenwerkingsvormen, marketing, recht, HRM, innovatie en internationalisering). De snelheid en verwachte impact van deze ontwikkelingen roept ook allerlei belangrijke en urgente maatschappelijke en ethische vragen op. Saxion verbindt: Smart Industry Network.

Smart Industry Network onderzoeksgroepen

Wat op ons afkomt vereist samenwerken over disciplines heen. Saxion verbindt daarom haar onderzoeksgroepen en lectoraten in het sociaal-economische domein tot een Smart Industry Network, dat zich in onderzoek en onderwijs gaat richten op de hiervoor aangeduide kennisgebieden in relatie tot de technische ontwikkelingen die op allerlei terreinen zichtbaar zijn.

Zeven lectoraten op het gebied van innovatie en ondernemerschap, identiteitsmarketing, internationaal ondernemen, HRM, organisatie studies en ethiek bundelen hiertoe hun krachten. In hun gezamenlijke onderzoeksprogramma volgen zij de technische vooruitgang op de voet en doordenken zij de mogelijke consequenties van de technische ontwikkeling op de volgende vijf terreinen:
1. Nieuwe businessmodellen en samenwerkingsvormen;
2. Waardecreatie in nieuwe vormen van productie en dienstverlening;
3. De juridische implicaties rond privacy en data security, maar ook intellectuele eigendom;
4. Human Capital en de effecten op arbeid en arbeidsrelaties ;
5. Ethiek en Duurzaamheid.

Deze thema’s worden in een netwerk verenigd. Een en ander in nauwe samenwerking met de technische onderzoeksgroepen van Saxion, haar partners in Industrie, zorg en dienstverlening en maatschappelijke partners, allen samengebracht in het Smart Industry Network.

Lectoraat Smart Industry Network

Een nieuw lectoraat Smart Industry gaat hierbij een coördinerende en stimulerende rol vervullen. Dit lectoraat richt zich op samenwerken met state-of-the-art bedrijven en instellingen om Smart Industry een realiteit te maken. Samen met deze partners worden de uitdagingen die de nieuwe ontwikkeling hen stelt benoemd, onderzocht en doordacht. Vraagarticulatie vanuit de bedrijven en instellingen vormen zo de onderzoeksagenda, die vervolgens in het lectoraat en het Smart Industy Network van Saxion zal worden aangepakt, samen met docenten en studenten van de hogeschool.

Master Smart Industry

Saxion start in 2016 met een Master Smart Industry, die samen met het bedrijfsleven, FME, het platform Smart Industry Network, de Human Capital Agenda Twente, ons expertisecentrum voor techniek onderwijs Tech Your Future en toptalent van onze opleidingen wordt vormgegeven.

Meer informatie over het Smart Industry Network: Saxion

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden