Stijgende vraag naar robotica op vakbeurs Mocon 2015

Seminars op vakbeurs Mocon gaan over robotica

Wat zijn de gevolgen van de komst van melkrobots en robirds? Wat mogen we de komende jaren aan exponentiële groei verwachten gezien de huidige ontwikkelingen in ‘robotiseringsland’? Deze onderwerpen en meer komen terug in het seminartheater voeding & agri op Mocon 22 & 23 april a.s. in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.

Ook onderwerpen over verpakken, logistiek en zorg komen aan de orde in verschillende seminars op de beursvloer. De rode draad is om tussen de verschillende sectoren kruisbestuiving te genereren en bezoekers vanuit een andere sector naar hun eigen business te laten kijken.

Robotisering in de melkveehouderij

Arbeidsbesparing en efficiëntie worden steeds belangrijkere aspecten in de moderne melkveehouderij. Vanuit dit oogpunt is er de afgelopen jaren dan ook veel veranderd. Waar vroeger de veehouder in Nederland 20 koeien molk, zijn dat er tegenwoordig 80 per bedrijf. Om hetzelfde aantal koeien met dezelfde arbeid te melken, is er veel geautomatiseerd.

Zo is in 2002 de melkrobot geïntroduceerd. Deze robot melkt koeien geheel automatisch. Aangezien niet elke koe hetzelfde is, heeft de robot een doordacht vision systeem door middel van de nieuwste camera- en lasertechnieken. Dit systeem zoekt in combinatie met een laser en camera elke speen van de koe op. Als de speen gevonden is, wordt deze eerst schoongemaakt en vervolgens gestimuleerd, zodat de koe de melk laat schieten. Vervolgens wordt de speen opnieuw gezocht en wordt de melkbeker aangesloten.

De melkrobot meet veel verschillende eigenschappen van de melk. Zo wordt de hoeveelheid melk, de kleur en de conductiviteit van de melk gemeten. Dit alles om eventuele ziekte of afwijkende melk in een vroeg stadium te detecteren.

Wanneer er afwijkende melk wordt gevonden, wordt deze automatisch gescheiden. Op deze manier gaat automatisering hand in hand met het leveren van kwaliteitsmelk. De koe staat op zijn gemak in de melkbox en wordt niet gehinderd door andere koeien uit de kudde. Op deze wijze draagt automatisering ook bij aan het dierenwelzijn. Volgens B.A. Fokkema namens SAC Nederland, die dit seminar gaat geven, een zeer belangrijk uitgangspunt voor het automatisch melken van koeien.

Robirds in de landbouw

Robirds zijn robotvogels die net zo vliegen als hun levende evenbeelden. Gemodelleerd naar valk en arend kunnen ze elke middelgrote tot grote vogel verjagen doordat ze als echte vogels worden gezien door hun prooien. Hiermee kan schade en overlast worden voorkomen in de luchtvaart, de afvalverwerking, in de olie- en gasindustrie, en mogelijk ook in de land- en tuinbouw.

Nico Nijenhuis, oprichter van Clear Flight Solutions, gaat tijdens dit verhaal in op mogelijke toepassingen van Robirds in de land- en tuinbouw, de voor- en nadelen, succesvolle combinaties met andere systemen en de huidige regels omtrent het inzetten van Remotely Piloted Aircraft (drones) in Nederland.

Smart Industry, waarom nu?

In Duitsland heet het Industrie 4.0 en in Nederland is net het programma Smart Industry gelanceerd. Een industrie die online samenwerkt, flexibel produceert en waarbij een directe koppeling is tussen klantvraag en aansturing van het productieproces.

In deze sessie gaat Ruud van der Burg van The Art of Robotics in op vraagstukken toepasbaar voor verschillende sectoren, waaronder de voedings- en agrarische sector. Wat betekent deze verandering? Wat kunnen we de komende jaren aan exponentiële groei verwachten? Zetten we de wereld op zijn kop in een volgende industriële revolutie of waait deze storm weer over waarna we min of meer op oude voet doorgaan? En wat mogen we verwachten van de huidige ontwikkelingen in ‘flexible manufacturing’ of robotisering?

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden