Techniek symposium in de bakkerij

Techniek symposium optimatlisatie en drones in de bakkerij

Nederlandse Bakkerij Techniek organiseert op maandag 18 januari een techniek symposium onder de noemer ‘Door het oog van de bakker’.

In het Bakery Institute in Zaandam komen vooraanstaande leveranciers en bakkers op het techniek symposium samen om aan de hand van een aantal stellingen te discussiëren over de rol van toeleveranciers, hedendaagse uitdagingen, ontwikkelingen in de bakkerij en de toekomst van de bakkerijbranche.

Wat ziet de bakker als belangrijke taken voor toeleveranciers om nog beter voorbereid te zijn op de toekomst? Waar kunnen bedrijven inhaalslagen maken? Denk onder andere aan financiering, hygiëne en voedselveiligheid, maar ook aan technologische innovaties en het inspelen op trends. In een rondetafelgesprek onder leiding van Hanno Spanninga gaat een tiental vooraanstaande bakkers de discussie aan en bespreekt onder de meer de rol van de toeleveranciers en wat ze van hen verwachten in de toekomst. Met de uitkomst gaan de betrokken partijen aan de slag om de Nederlandse bakker beter te kunnen faciliteren, nu en in de toekomst.

Drones in de bakkerij

Naast het optimaal ondersteunen van de klanten heeft Nederlandse Bakkerij Techniek zich ook als doel gesteld om handvatten aan te reiken om bakkers te inspireren om open te staan voor andere inzichten. Zo worden de aanwezigen op het techniek symposium meegenomen in technologische ontwikkelingen, zoals het toepassen van drones in de voedselproducerende industrie. Er is dan ook een spreker uitgenodigd die aan de hand van een aantal cases een inkijkje geeft hoe een drone toegepast wordt bij een aardappelverwerker en een zuivelproducent.

Voor meer informatie over dit techniek symposium, ga naar de website van Nederlandse Bakkerij Techniek

Nederlandse Bakkerij Techniek

De NBT een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie. De NBT behartigt de belangen van de ondernemers die machines en installaties leveren aan de ambachtelijke bakkers en de bakkerij-industrie. NBT behartigt de collectieve belangen van haar leden in de ruimste zin des woord en streeft naar een gezonde marktverhouding tussen toeleverancier en afnemer om de goede randvoorwaarden te scheppen voor verantwoord ondernemen in de bedrijfstak.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden