Technologie en zorg gaan prima samen!

Technologie en zorg

Als in de toekomst slimme systemen zorgtaken volledig overnemen, hoe zorgen we er dan voor dat mensen zich daarbij prettig voelen? Of worden de systemen zo slim dat we niet eens door hebben dat we met een systeem te maken hebben? Wie heeft in de toekomst de meeste baat bij alle mogelijkheden? Zijn dat degenen die het hardst zorg nodig hebben, of degenen die het kunnen betalen? En speelt culturele achtergrond nog een rol bij het vormgeven van zorg in de toekomst?

Over deze en veel meer dilemma’s heeft de Stichting Toekomstbeeld der Techniek een toekomstverkenning gehouden. De resultaten daarvan zijn gebundeld in het boek ‘Beter?!’dat vrijdag 29 mei a.s. tijdens de conferentie ‘Van toekomstbeeld naar toepassing in de zorg’ wordt gepresenteerd. De bijeenkomst vindt plaats bij Cisco in Amsterdam en begint om 14.00 uur.

Presentatie uitkomsten verkenning

In het boek wordt stilgestaan bij technologische ontwikkelingen uit het verleden en het heden, en verwachte ontwikkelingen voor de toekomst. Zowel ontwikkelingen die speciaal gericht zijn op de zorg, zoals almaar kleiner wordende medische instrumenten, als ontwikkelingen daarbuiten. Want het verleden leert dat belangrijke veranderingen in de zorg niet altijd hun oorsprong hebben in de sector zelf. Nieuwe ontwikkelingen in onder meer informatie- en communicatietechnologie kunnen grote gevolgen hebben voor de zorg.

Hoe kan de toekomst eruit zien

‘Beter?!’ vertaalt de technologische ontwikkelingen naar toekomstbeelden voor de zorg. Beelden van hoe de toekomst eruit kan zien, geen voorspellingen. Zowel kansen als bedreigingen van toekomstige technologische toepassingen komen aan bod in de verhalen en andere teksten uit de toekomst.

Realistisch of (nog) niet?

Kunnen we in de toekomst de navolgende krantenkoppen lezen? ‘Zorgverzekering vergoedt gentherapie tegen overgewicht’, ‘Drie doden door illegaal geprinte organen’, ‘Winkelketen verzamelt gezondheidsgegevens via slimme passpiegels’. Realistisch, of (nog) niet?

Meer informatie: STT

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden