Technology for Health 2015

Vakbeurs Technology for Health 2015

De boodschap van Technology for Health 2015 is dat innovatie in de gezondheidszorg een succes wordt als de gebruiker centraal staat en alle betrokkenen nauw samenwerken. Alleen dan lukt het om door middel van technologie de zorg veiliger, efficiënter en betaalbaarder te maken. Technology for Health, de combinatie van vakbeurs en congres op 6 en 7 oktober in Den Bosch. Organisator Mikrocentrum heeft het congresprogramma samen met FME Life Sciences & Health, Pontes Medical, MedtechPartners en Health Valley ingevuld.

Een van de congrespartners is Pontes Medical, dat medisch-technologische innovatie wil stimuleren vanuit de universitaire medische centra van Amsterdam (AMC en VUmc) en Utrecht. Het beginpunt ligt telkens bij de klinische vraag, vertelt business developer Rutger van Merkerk. Dat vertaalt zich in het thema van het deelcongres dat Pontes Medical organiseert: “Innovations for unmet clinical needs”. “Wij laten vooral clinici aan het woord. Je moet bij de inhoud van de klinische praktijk beginnen en dan kijken wat je met technologie kunt doen om die beter te maken. De ene keer gaat het erom een arts ergonomisch te laten opereren, de andere keer probeer je de thuissituatie van chronische patiënten te verbeteren.”

In vier lezingen staan respectievelijk de patiënt, het zorgproces, de arts en de verpleegkundige centraal. Daaraan voorafgaand verzorgt onderzoeker Sander Hermsen van de Hogeschool Utrecht een keynote over ‘user-centered design’. Hij bespreekt waar een product aan moet voldoen zodat mensen het echt willen gebruiken. Van Merkerk: “Wij vinden dat user-centered design nog te weinig aandacht krijgt.”
Acute beroerte

De clinicus aan het woord is ook het motto van het deelcongres dat het cluster Life Sciences & Health van ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME organiseert. Neuroloog Bart van der Worp zal er spreken over acute behandeling van beroerte en preventie ervan. Acute beroerte is het thema dat in overleg met de Hartstichting is opgepakt als kansrijk voor innovatie in de industrie, vertelt Edwin Dekker, clustermanager van FME Life Sciences & Health.

Na de keynote zal het in een break-outsessie gaan over concrete kansen en actuele projecten rond acute beroerte. Dekker: “Denk aan beelduitwisseling tussen ziekenhuizen, het automatisch koppelen van patiëntgegevens zoals bloeddruk aan het elektronisch patiëntendossier en toepassing van games/apps in de revalidatiefase van een beroerte. Daar is nog heel veel ruimte voor verbetering met slimme inzet van technologie.”
Fieldlabs

Uiteindelijk moet een innovatie zich in de praktijk bewijzen, bijvoorbeeld in zogeheten fieldlabs. Health Valley wijdt er in zijn deelcongres de keynote aan. Remco Hoogendijk, manager zorginnovatie bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, zal spreken over de rol van fieldlabs bij het testen en marktrijp maken van zorginnovaties. Health Valley is een netwerk van zo’n 700 kennisinstellingen en bedrijven dat technologische innovaties in de gezondheidszorg stimuleert.

Begin vorig jaar is Health Valley gestart met de opzet van embedded fieldlabs, proeftuinen voor het testen van prototypes met gebruikers in een zorginstelling. De fieldlabs bestrijken vier thema’s: eerstelijnszorg, tweedelijnszorg, gehandicaptenzorg en revalidatiezorg. In dit laatste fieldlab gaat de Sint Maartenskliniek samen met het ZZG Herstelhotel en het Radboudumc innovaties in de gehele revalidatieketen testen.
Valkuilen vermijden

Congrespartner MedtechPartners wil innovatie versnellen door ondernemers met een specifieke ‘hulpvraag’ in contact te brengen met partijen die deze hulpvraag kunnen beantwoorden. Denk aan hulp bij de ontwikkeling van een prototype, het vinden van financiering of het leggen van contact met ziekenhuizen voor het opzetten van een clinical trial.

Op Technology for Health verzorgt MedtechPartners een keynote en een interactieve sessie waarin starters en experts ingaan op de valkuilen die ondernemers op de weg van idee naar marktrijp product moeten vermijden. Onderwerpen zijn onder meer financiering, de rol van de zorgverzekeraar, intellectueel eigendom, het binnenkomen bij ziekenhuizen en het organiseren van de verkoop.

Mikrocentrum verwacht rond 1.000 bezoekers, afkomstig uit zowel industrie als gezondheidszorg, wetenschap, overheid en zakelijke dienstverlening.

Ga naar het event

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden