Verslag openingsdebat Vakbeurs Energie 2015

Topsector Energie op de Vakbeurs Energie 2015: “Failure is not an option”

De behoefte aan verbinding en het belang van daadwerkelijke actie waren de terugkerende thema’s tijdens de opening van Vakbeurs Energie 2015 vandaag. Wendy van de Geijn van organisator 54Events heette –mede namens beurspartner F&B – iedereen van harte welkom en gaf aan hoe belangrijk verbinding is als het gaat om de energietransitie: “Technische innovaties zijn van het grootste belang, maar uiteindelijk is en blijft het mensenwerk.” Manon Janssen – boegbeeld van de Topsector Energie – haakte hier vervolgens tijdens haar openingswoord op in. “Niet alleen in Nederland is verbinding belangrijk, óók richting het buitenland. Wij zijn als Topsector Energie ontzettend blij met deze beurs, juist ook omdat men elkaar in deze sector moeilijk weet te vinden.”

In het openingsdebat van vakbeurs energie 2015 – waar naast Manon Janssen ook Kristof de Smet (President ENEP) , Bram van As (waarnemend Bestuursvoorzitter FedEC) en Titia Siertsema (voorzitter van UNETO-VNI) aan deelnamen, werd verder ingegaan op die moeizame samenwerking en het uitblijven van verdere opschaling. Ook de rol die de overheid hierbij zou kunnen en moeten spelen werd vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Uiteraard was een belangrijke vraag of we de doelen zoals gesteld in het Energieakkoord gaan realiseren. Dat dit nog de nodige inspanning gaat kosten, daar was iedereen het over eens. Maar zoals Manon Janssen mooi verwoordde: “Failure is not an option!”

Slecht in het grootmaken van innovaties

Over het innoverende karakter van de sector niets dan lof vanuit het panel, maar – zoals Titia Siertsema zei -: “Er is veel beweging en er gebeurt van alles, maar het daadwerkelijke opschalen blijft achterwege. Dat geldt ook voor innovaties. Daar zijn we enorm goed in, maar we zijn slecht in het groot maken ervan. Dat is zonde en het kan ook zeker anders. Kijk bijvoorbeeld naar de Watersector, daar zijn ze goed in het delen met elkaar en daar vinden innovaties dus ook heel vlug hun weg.”

Meer middelen

Over de wijze waarop dit veranderd kan worden verschillen de meningen in het panel. Manon Janssen haalt de toezeggingen van Minister Kamp eerder deze week aan: om de uiteindelijke doelen uit het Energieakkoord te bereiken zal er extra geld ter beschikking worden gesteld. Daarbij wordt ook al flink geïnvesteerd vanuit de overheid in het stimuleren van de transitie, namelijk 3,3 miljard euro per jaar. Dat middelen inderdaad van belang zijn, wordt ook door de rest van het panel onderschreven, maar daar zijn ook de nodige kanttekeningen bij. Bram van As: “ Mensen en bedrijven moeten ook gewoon daadwerkelijk aan de slag. Kijk naar je energieverbruik en doe hier iets aan. Daarbij moeten inderdaad keuzes worden gemaakt. In dit speelveld kan niet iedereen winnen, maar het ontbreekt vaak aan de daadkracht om ook daadwerkelijk knopen door te hakken.”

Rol overheid

Ligt hier een rol voor de overheid? Titia Siertsema: ”Middelen zijn belangrijk, maar wet- en regelgeving is dat zeer zeker ook. Door obstakels weg te nemen, kan er een tandje bij!”. Manon Janssen benadrukt daarbij dat de overheid vooral niet moet over reguleren, maar dat wet- en regelgeving met name moet stimuleren. Kristof de Smet haalt daar een mooi voorbeeld bij vanuit zijn thuisland België. “Bij ons is het verplicht om een energieprestatiecertificaat te kunnen overleggen als je een huis verhuurt of verkoopt. Dat heeft van alles in werking gezet en heeft daarmee een positieve invloed op de energietransitie.” Van op Europees niveau zaken regelen is Titia Siertsema niet direct voorstander. “Het moet van Europa is geen goed argument richting klanten, die moet je op een andere manier overtuigen. Wat de overheid meer zou moeten doen, is het goede voorbeeld geven. Wij hebben een inventarisatie laten doen, waaruit bleek dat de overheid tal van gebouwen in haar bezit heeft met platte daken. Waarom liggen daar geen zonnepanelen? Zet nou eens door en geef als overheid het goede voorbeeld! De burgers willen namelijk echt wel.”

Vakbeurs Energie 2015

Vakbeurs Energie 2015 is hét live B2B-platform gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. Op het gebied van duurzame mobiliteit kunnen bezoekers terecht op de aangrenzende vakbeurs Ecomobiel.

Praktisch

Vakbeurs Energie 2015 vindt plaats op 6, 7 en 8 oktober. Ecomobiel vindt plaats op 6 en 7 oktober. Locatie: Brabanthallen in Den Bosch.

Bezoek de website van Vakbeurs Energie 2015: www.energievakbeurs.nl 

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden