SIL Cursus

SIL Cursus inhoud en opzet

De SIL Cursus bestaat uit drie aaneengesloten delen die achtereenvolgens bewustwording ofwel awareness, kennis en kunde ofwel knowledge, en praktijk ofwel skills bijbrengen.

Het eerste blok is volledig via e-learning te doen, terwijl de kennis en kunde blokken met klassikale ondersteuning worden gegeven. Het laatste blok wordt met praktijkoefeningen aangevuld. De SIL Cursus start met een initiële toets. Hiermee wordt vastgesteld of de deelnemers voldoende basiskennis hebben om het verdere traject in te gaan. Als blijkt dat de deelnemer voldoende kennis heeft kan direct met de e-learning-module gestart worden. Zo niet, dan wordt een adviesdocument geproduceerd waarop wordt aangegeven welke aanvullende stappen nodig zijn.

SIL #1

Het eerste leerdeel is een e-learning module die de deelnemer bewust maakt van SIL. Alle termen, definities en afkortingen komen aan bod en de methodiek van de toepassing van SIL wordt uitgebreid verklaard. Na deze module heeft men begrip voor het belang van risicomanagement en de rol die SIL daarbij heeft. Deze module wordt afgesloten met een toets. Personen die op een andere wijze al voldoende bewustzijn van SIL hebben, kunnen deze toets ook direct uitvoeren zonder eerst het e-learningdeel te hebben gedaan. Bij goed gevolg kan men zich inschrijven voor het tweede leerdeel.

SIL #2

Het tweede leerdeel is een lesmodule die voor een deel bestaat uit e-learning en voor een deel uit klassikale lessen. Hierbij wordt gestuurd op kennis van de toepassing van SIL. Er is veel aandacht voor de aanpak en het gebruik van veiligheidssystemen voor het beheersen van risico’s op het gebied van procesveiligheid. De verschillende manieren om systemen samen te stellen en te beoordelen worden behandeld. Na deze module heeft de deelnemer goede kennis van de SIL methode. Deze module wordt ook afgesloten met een toets.

SIL #3

Het derde leerdeel van de SIL cursus is de praktijkmodule die voor het grootste deel bestaat uit klassikale aanpak en voor een deel met e-learning wordt ondersteund. Door middel van praktijkoefeningen worden in groepjes een aantal cases uitgewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van delen van procesinstallaties waarvan de risico’s moeten worden bepaald. Vervolgens wordt de SIL classificatie uitgevoerd en gaat de deelnemer bepalen hoe met onacceptabele risico’s moet worden omgegaan. Aan de hand van de gedefinieerde SIF’s worden de maatregelen bedacht en de relevante veiligheidssystemen ontworpen. Hierbij dient de SIL verificatie en berekening goed te worden toegepast om aan de SIL eisen te voldoen. Aanvullend is van groot belang vast te stellen hoe de veiligheidssystemen moeten worden getest, onderhouden en beheerd. Ook deze module wordt afgesloten met een toets.

Certificaat SIL Cursus

Na het met goed gevolg afleggen van het gehele leertraject krijgt de deelnemer het certificaat ‘SIL Certified Technician’ en mag zich, op basis van het gestelde in de norm IEC 61511, deskundig persoon noemen voor het toepassen, ontwerpen, beheren en selecteren van SIL veiligheidssystemen in de procesindustrie.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden

Deze SIL Cursus wordt u aangeboden door Skilledin en PRODUCA

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden